Zahraniční letní školy pro studující FF MU

Na letní školu můžete vyjet přes následující programy

Mezivládní dohody – kvóty

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa (takzvané kvóty), pro studenty Masarykovy univerzity. Díky těmto kvótám mohou studenti absolvovat letní jazykový kurz v zahraničí na partnerských univerzitách v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezinárodní dohody. Stipendisté mají možnost požádat na CZS MU o vyplacení náhrad jízdních výdajů.

 • Dostupné země: Čína, Chorvatsko, Makedonie, Malta, Slovensko, Slovinsko a Švédsko
 • Délka pobytu: 2 týdny - 1 měsíc
 • Stipendium: dle konkrétního výjezdu (viz katalog AIA DZS) odpovídající životním nákladům v dané zemi
 • Přihlášky: odevzdávají se na Zahraničním oddělení fakulty

Tento program je administrován Akademickou informační agenturou Domu zahraniční spolupráce. Na Zahraničním oddělením vám rádi potvrdíme Návrh na vyslání a poskytneme bližší informace k podmínkám vaší přihlášky.

katalog aia dzs 24/25 Vyhledávač stipendií

Mezivládní dohody – výběrová řízení

Ministerstvo školství vyhlašuje každý akademický rok výběrová řízení na zahraniční studijní nebo výzkumné pobyty v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezivládní dohody. Na tyto až dvousemestrální studijní pobyty se mohou hlásit studenti ze všech vysokých škol v Česku, výběr studentů probíhá centrálně na MŠMT. Stipendisté mají možnost požádat na CZS MU o vyplacení náhrad jízdních výdajů.

 • Letní školu je možné absolvovat v: Albánii, Belgii, Bulharsku, Číně, Egyptě, Estonsku, Francii, Itálii, Izraeli, Japonsku, Koreji, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Mongolsku, Německu, v Peru, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, Španělsku, Švýcarsku, na Ukrajině a ve Vietnamu.
 • Délka pobytu: 2 týdny – 1 měsíc
 • Přihlášky: podle nabízených zemí, přihlášky se podávají od října do března

Tento program je administrován Akademickou informační agenturou Domu zahraniční spolupráce.

katalog aia dzs 24/25 Vyhledávač stipendií

Letní školy na partnerských univerzitách

Některé partnerské instituce Masarykovy univerzity umožňují studentům i čerstvým absolventům zúčastnit se za zvýhodněných podmínek jimi organizovaných letních škol.

Aktuální seznam letních škol na partnerských univerzitách MU je průběžně aktualizován. Více informací najdete na webu Centra zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací na webu CZS

DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je sdružení německých vysokých škol, jehož cílem je podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí. DAAD nabízí zahraničním studentům řadu stipendií na studijní či výzkumné pobyty nebo letní kurzy. Více informací najdete na webu DAAD.

 • Délka pobytu: 3–4 týdny
 • Stipendium: 1061 EUR, DAAD přispívá i na cestovné
 • Přihlášky: 1. 12. na další kalendářní rok

katalog aia dzs 22/23

AKTION

Program AKTION nabízí možnost přihlásit se na letní kolegia na půdě pořadatelských univerzit v Českých Budějovicích a Poděbradech. Studenti různých studijních oborů z České republiky a Rakouska se setkávají s jedním společným cílem: učit se jazyk partnerské země a zlepšit tak vzájemné porozumění. Studenti rozvíjí během letního kolegia nejen jazykové, ale také interkulturní kompetence a odborné znalosti z různých oblastí. Více informací najdete na webu DZS AKTION

 • Délka pobytu: 2–3 týdny
 • Stipendium: účastnický poplatek ve výši 3 000 Kč
 • Přihlášky: odevzdávají se přímo na pořadatelské univerzity

katalog aia dzs 22/23

Často kladené dotazy

Co je letní škola?

Jedná se o několika týdenní pobyt probíhající v létě zaměřený jazykově či oborově.

Další často kladené dotazy

Mohlo by vás zajímat

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás na Zahraničním oddělení FF MU e-mailem na int@phil.muni.cz nebo nás můžete navštívit v úředních hodinách každý den kromě čtvrtka v rozmezí 9:00–12:00 hod. v kanceláři C.118 v budově C v 1. patře vlevo (na chodbě studijního).

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.