Stálá nabídka studijních pobytů na FF MU

Programy administrované na Centru zahraniční spolupráce MU

Erasmus+ Evropa

Program Erasmus+ Evropa umožňuje studijní pobyty do členských zemí EU, a také do zemí Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Turecka, Srbska a Makedonie.

 • Délka pobytu: 2 až 12 měsíců
 • Stipendium: 600 EUR/měsíc do zemí s vyššími životními náklady, 480 EUR/měsíc do zemí s nižšími životními náklady
 • Přihlášky: únor (1. kolo), duben–květen (2. kolo) – pro podrobnosti sledujte web své katedry, případně se obraťte na oborového koordinátora

Více informací na webu CZS

Erasmus+ ICM

Program Erasmus+ ICM umožňuje studovat na univerzitách v partnerských zemích programu Erasmus+. Konkrétní nabídka univerzit se každoročně mění v závislosti na vyhodnocení žádosti Masarykovy univerzity o udělení finančních prostředků a jde především o státy mimo Evropu.

 • Délka studijního pobytu: 3 až 12 měsíců
 • Stipendium: 700 EUR/měsíc, příspěvek na dopravu dle kilometrovníku
 • Přihlášky: do 15. 12. na další akademický rok (podzimní semestr, jarní semestr)

Více informací na webu CZS

Partnerské univerzity

Masarykova univerzita nabízí i studijní pobyty mimo země EU. Program Partnerské univerzity umožňuje studium na více než 70 partnerských univerzitách mimo Evropskou unii.

 • Dostupné země: Austrálie, Brazílie, Čína, Gruzie, Chile, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, JAR, Kanada, Kostarika, Mexiko, Tchaj-wan, Ukrajina a USA
 • Délka pobytu: 1 nebo 2 semestry
 • Stipendium: až 20 000 Kč/měsíc (fyzický pobyt) 
 • Přihlášky: 15. 12. na další akademický rok (podzimní semestr, jarní semestr)

Pro aktuální výběrová řízení sledujte web své katedry, výběrová řízení probíhají na katedrách rok dopředu.

Více informací na webu CZS

Freemovers

Program pro freemovery je určený studentům, kteří si sami domluví studijní pobyt na zahraniční univerzitě mimo jakýkoliv výměnný program MU či existující navázanou univerzitní/fakultní spolupráci.

 • Dostupné země: univerzity z celého světa za předpokladu, že s pobytem souhlasí domácí fakulta/katedra i zahraniční instituce
 • Délka pobytu: max. 2 semestry
 • Stipendium: až 16 000 Kč/měsíc (fyzický pobyt)
 • Přihlášky: 15. 12. na další kalendářní rok (jarní semestr, podzimní semestr)

Více informací na webu CZS

ISEP

Masarykova univerzita je jako jediná univerzita v Česku součástí mezinárodní sítě ISEP, která studentům umožňuje studovat za stejné náklady jako v Česku na více než 150 univerzitách v USA a na desítkách dalších univerzitách v 50 státech světanapříklad v Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu a v různých zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky.

 • Délka pobytu: 1 nebo 2 semestry
 • Stipendium: až 20 000 Kč/měsíc (fyzický pobyt)
 • Přihlášky: 15. 12. na další akademický rok (podzimní semestr, jarní semestr), 1. 6. pobyt na jaro

Více informací na webu CZS

Robitschekovo stipendium

Robitschekův stipendijní fond na University of Nebrasca – Lincoln (UNL), který založil před více než dvaceti lety československý emigrant Paul Robitschek, umožňuje Čechům a Slovákům, kteří studují na českých vysokých školách, odjet na roční studijní pobyt na University of Nebrasca – Lincoln.

 • Standardní délka pobytu: jeden akademický rok
 • Stipendium pokrývá: školné, zpáteční letenku do USA, ubytování a učebnice na celý akademický rok
 • Přihlášky: 1. 3. přímo na adresu hostitelské univerzity

Kontaktní adresa na UNL (pro výběrové řízení a další administrativní záležitosti): globalstrategies@unl.edu (Office of Global Strategies) a web univerzity.

Užitečné informace můžete najít i na webu spravovaném absolventy programu.

Více informací na webu CZS

GFPS

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) zprostředkovává pětiměsíční studijní pobyty.

 • Standardní délka pobytu: 5 měsíců
 • Stipendium: 600 EUR/semestr
 • Přihlášky: informujte se u kontaktní osoby na CZS: Martina Vaška, vasek@czs.muni.cz, tel. +420 549 49 7785

Více informací na webu CZS

Programy administrované na FF MU

Mezifakultní dohody

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity má uzavřené dohody se zahraničními univerzitami na fakultní i na úrovni kateder. Pro aktuální výběrová řízení sledujte web své katedry, výběrová řízení se konají zpravidla v zimě/na přelomu roku.

Výjezdů využívají nejčastěji studenti Semináře čínských studií, Semináře japonských studií a Ústavu slavistiky.

 • Délka pobytu: 1 nebo 2 semestry (SČS, SCS), od 1 měsíce (ÚS)
 • Stipendium: až 20 000 Kč/měsíc (fyzický pobyt)
 • Přihlášky: zveřejňuje katedra, obvykle na přelomu roku na další akademický rok

aktuální mezifakultní dohody na FF MU

Více informací na CZS

Mezivládní dohody – kvóty

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa (takzvané kvóty) pro studenty Masarykovy univerzity. Díky těmto kvótám mohou studenti absolvovat letní jazykový kurz v zahraničí nebo studovat až dva semestry na partnerských univerzitách v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezinárodní dohody. Stipendisté mají možnost požádat na CZS MU o vyplacení náhrad jízdních výdajů.

 • Dostupné země: Čína, Chorvatsko, Makedonie, Malta, Slovensko, Slovinsko a Švédsko
 • Délka pobytu: dle konkrétního výjezdu (viz katalog AIA DZS), max. 2 semestry
 • Stipendium: dle konkrétního výjezdu (viz katalog AIA DZS) odpovídající životním nákladům v dané zemi
 • Přihlášky: odevzdávají se na Zahraničním oddělení na základě pokynů poskytnutých katedrou

Tento program je administrován Akademickou informační agenturou Domu zahraniční spolupráce. Na Zahraničním oddělením vám rádi potvrdíme Návrh na vyslání a poskytneme bližší informace k podmínkám vaší přihlášky.

katalog aia dzs na Ar 24/25 Vyhledávač stipendií

Mezivládní dohody – výběrová řízení

Ministerstvo školství vyhlašuje každý akademický rok výběrová řízení na zahraniční studijní pobyty v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezivládní dohody. Na tyto až dvousemestrální studijní pobyty se mohou hlásit studenti ze všech vysokých škol v Česku, výběr studentů probíhá centrálně na MŠMT. Stipendisté mají možnost požádat na CZS MU o vyplacení náhrad jízdních výdajů. V nabídce jsou země EU, tak i země mimo Evropu - např. Jižní Korea nebo Mongolsko.

 • Délka pobytu: dle konkrétního výjezdu (viz katalog AIA DZS)
 • Stipendium: dle konkrétního výjezdu (viz katalog AIA DZS) odpovídající životním nákladům v dané zemi
 • Přihlášky: dle konkrétního výjezdu (viz katalog AIA DZS)

Tento program je administrován Akademickou informační agenturou Domu zahraniční spolupráce, pro dotazy ohledně specifik výjezdů se obraťte přímo na AIA DZS. Na Zahraničním oddělením vám rádi potvrdíme Návrh na vyslání.

katalog aia dzs na Ar 24/25 Vyhledávač stipendií

CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnný univerzitní program umožňující vycestovat studentům všech stupňů (Bc., Mgr. a Ph.D.) na studijní či výzkumný pobyt a také vyučujícím do zemí Balkánu a střední Evropy, a to v rámci fakultních existujících sítí nebo na základě vlastní domluvy jako tzv. CEEPUS Freemover.

Více informací

AKTION

Program podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání mezi ČR a Rakouskem. Ucházet se o stipendium mohou studenti magisterského a doktorského studia za účelem přípravy závěrečné práce.

AKTION také nabízí financování letních škol pro studenty se znalostí němčiny B1–C1, letní škola trvá obvykle 2–3 týdny. Přihlášky se podávají přímo u pořadatelských univerzit v Českých Budějovicích a Poděbradech.

 • Délka pobytu: 1–5 měsíců
 • Stipendium: 1 050 EUR/měsíc
 • Přihlášky: do 15. 3. (na zimní semestr), do 31. 10. (na letní semestr)

Online vyplnění žádosti Více informací na webu DZS

DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je sdružení německých vysokých škol a jejím cílem je podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí. DAAD nabízí stipendia studentům magisterského (uchazeči musí v momentě zahájení stipendia dokončené bakalářské studium). Žádost lze podat v posledním ročníku bakalářského studia.

Nabídka stipendií DAAD je spolu s odkazy na podrobné informace o daném stipendiu a procesu podání přihlášky popsaná ve vyhledávači stipendií DAAD.

 • Délka pobytu: 10–24 měsíců
 • Stipendium: 861 EUR/měsíc
 • Přihlášky: do 15. 11. elektronicky přes portál DAAD, pro více informací viz katalog AIA DZS

katalog aia dzs na Ar 22/23

Visegrádské stipendium

Visegrádská stipendia jsou určena studentům bakalářských programů s výjezdy do Visegrádských zemí.

Studenti magisterského a doktorského stupně mohou získat stipendium od Mezinárodního visegrádského fondu ve výši 2300 eur za semestr na studijní a výzkumné pobyty v zemích Visegrádské čtyřky a také do: Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Gruzie, Maďarska, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Polska, Ruské federace, Slovenska, Srbska, Kosova a Ukrajiny.

Více informací o přihláškách a pobytech najdete na webu Visegrad Scholarship Program.

Fulbrightova komise

Fulbrightova komise je mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA.

Studenti, vědci a učitelé mohou u Fulbrightovy komise získat finanční podporu pro své studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci různých stipendijních programů (vč. letních škol).

Více informací najdete v přehledu stipendií na webu komise.

Co vás všechno čeká?

 • Naplánujte si období výjezdu

  Podívejte se, kdy se konají výběrová řízení u jednotlivých programů. Obecně platí, že v rámci Evropy se přihlášky podávají semestr dopředu, např. Erasmus+, CEEPUS, AKTION. Pokud chcete vyrazit za oceán, je potřeba si přihlášku podat rok s předstihem. Např. k 15.12. se podávají přihlášky v rámci Erasmu+ ICM, partnerských univerzit nebo třeba v rámci programu ISEP na příští akademický rok.

  Proto neuškodí, pokud se již na začátku studia podíváte na termíny, abyste si mohli výjezd s předstihem naplánovat.

 • Zvolte si vhodný stipendijní program pro svůj výjezd

  Katedry zveřejňují možnosti výjezdů již před Vánoci (týká se výjezdů na příští akademický rok), proto sledujte web své katedry. Kromě toho mohou být nápomocné aktuality výjezdů a stálá nabídka výjezdů na našich stránkách. Také doporučujeme sledovat web Centra zahraniční spolupráce MU.

  Pokud vám konkrétní informace chybí, obrátit se můžete na svého oborového koordinátora na katedře nebo na nás na Zahraničním oddělení.

 • Projděte výběrovým řízením

  Podmínky výběrového řízení najdete vždy u daného programu. Překvapit by vás neměl požadavek na životopis a motivační dopis (v cizím jazyce). Dále bývá někdy vyžadován doporučující dopis, studijní plán, jazykový certifikát (úroveň B2), pasová fotka. Výpis známek či potvrzení o studiu si snadno vygenerujete z IS MU.

  Ujistěte se s předstihem, že máte platný pas. Kopie bývá v přihlášce požadována pro tvorbu vízových dokumentů.

 • Zaveďte si svůj pobyt do ISu

  Pro všechny zahraniční studentské výjezdy platí: zaevidujte si svůj pobyt do ISu a k němu, jakmile máte všemi stranami potvrzený, vkládáte do složky i pdf vašeho vyplněného Learning Agrementu.

 • Vyplňte si Learning Agreement

  Learning Agreement vyplňujete elektronicky prostřednictvím ISOIS MU. Pokud jedete přes Erasmus, zakládáte si LA pro Erasmus, pokud jedete přes jiný program, zakládáte si LA pro jiné programy. Dále je důležité vědět, zda je program administrován na fakultě Zahraničním oddělením (např. mezifakultní dohody, mezivládní dohody, CEEPUS) nebo na CZS MU (např. Freemover, Spec. grant pro krátkodobé mobility, partnerské univerzity).

  Po potvrzení z vaší strany, jde automaticky notifikace pověřené osobě na katedře, po schválení dále vybrané osobě za Zahr. odd. FF MU/CZS MU (záleží, kde je program administrován) a jako poslední jde notifikace kontaktní osobě, kterou jste uvedli za hostitelskou univerzitu. Po potvrzení všemi stranami si můžete stáhnout Learning Agreement a nahrát k pobytu do ISu.

 • Zažádejte si o stipendium

  Jakmile máte pobyt zavedený v ISu a u něj vložený potvrzený Learning Agreement, můžete si zažádat o stipendium. Toto platí pro programy, ve kterých dostávají studenti stipendium od MU, jako např. mezifakultní dohody, Freemover nebo Speciální grant pro krátkodobé mobility. Erasmus je v tomto specifický, podívejte se proto na podmínky programu Erasmus+.

  U některých programů (např. CEEPUS, AKTION, mezivládní dohody) se o stipendium nežádá, postup je odvislý od pravidel jednotlivých programů. Např. v CEEPUSu je stipendium přiznáno na základě Letter of Award. Více informací najdete na podstránce o CEEPUSu.

 • Užijte si pobyt

  Již před odjezdem byste měli mít vyplněný Learning Agreement a od pověřené osoby mít uznané kurzy. Pokud si na zahraniční univerzitě rozhodnete absolvovat jiné kurzy, než máte ve vašem schváleném LA, je možné si Learning Agreement upravit a opětovně nechat schválit. Opět si pdf ukládáte do složky k vašemu pobytu do ISu (nyní jako "Changes to LA").

  Na konci pobytu si nezapomeňte na zahraniční univerzitě vyžádat Transcript of Records (výpis známek) a Confirmation of Study Period (potvrzení o absolvovaném pobytu). Oba dokumenty nahráváte do pobytové složky v ISu.

 • Po návratu proces uzavřete a nechte si uznat kurzy

  Po návratu se ujistěte, že složka k pobytu obsahuje všechny povinné dokumenty: Learning Agrement a dokument s případnými změnami, Transcript of Records a Confirmation of Study Period (vzor potvrzení najdete na webu CZS) a zažádejte si o uznání pobytu. U vybraných programů se vyplňuje také závěrečná zpráva.

Často kladené dotazy

"Nemusím přerušovat studium!"

Jak si vyplnit Learning Agreement?

Student, který vycestuje v rámci studia na MU na zahraniční studijní pobyt administrovaný MU nebo jiným subjektem, je povinen vyplnit a podepsat formulář studijní smlouvy (Learning Agreement, LA). U programu Erasmus+ postupujte podle manuálu pro vyplnění LA pro Erasmus. U ostatních programů následujte manuál "for other programs". Pokud je program administrován na CZS, volíte "administered by CIC", pokud je administrován na FF MU, volíte "administered by faculty".

Další často kladené dotazy

Co vás všechno čeká?

Chcete být v obraze?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o aktuálních nabídkách stáží a pobytů. Nebo se přidejte do tematické skupiny na Facebooku.

Načítám...

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás na Zahraničním oddělení FF MU e-mailem na int@phil.muni.cz nebo nás můžete navštívit v úředních hodinách každý den kromě čtvrtka v rozmezí 9:00–12:00 hod. v kanceláři C.118 v budově C v 1. patře vlevo (na chodbě studijního).

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.