Zahraniční pobyty pro doktorské studující na FF MU

V rámci doktorského vzdělávání je zásadní, aby studenti získávali nezávislé mezinárodní zkušenosti tak, aby se po absolvování studia postupně stávali samostatnými vědeckými pracovníky. Zahraniční pobyt je důležitou aktivitou v rámci doktorského studia, která rozvíjí jak studenta, tak i univerzitu a fakultu.

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. Tato povinnost vychází z nařízení vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství (Část II., Hlava II., písm. H., odst. I., bod 3.).

 

Doktorand volí mezi čtyřmi typy výjezdů:

 • studijním pobytem – klíčovou součástí pobytu je zápis kurzů na hostitelské fakultě
 • výzkumným pobytem – doktorand pracuje na své závěrečné práci, a to např. v knihovně či archivu, výjezd trvá standardně dobu kratší než je jeden měsíc a kurzy si v zahraničí nezapisuje žádné
 • praktickou stáží (pracovním pobytem)
 • letní školou

Pro aktuální možnosti zahraničních pobytů doporučujeme doktorandům sledovat aktuální nabídku studijních pobytů, stáží a stipendií.

Studijní pobyty

Doktorským studentům je umožněno vyjet na studijní pobyt např. přes program Erasmus+ Evropa, CEEPUS, Freemovers. Je také možno vyjet přes partnerské univerzity, čerpat Visegrádské stipendium nebo Fulbrightovo stipendium

Detailní podmínky výjezdů k jednotlivým programům najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU.

Výzkumné pobyty a konference

Naše fakulta nabízí možnost financování výzkumného pobytu prostřednictvím Stipendijního programu na podporu mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů. Přihláška se odevzdává přes úřadovnu v ISu. Před podáním žádosti je nutné zaevidování pobytu v IS MU a vložení všemi schváleného Learning Agreementu k pobytu.

Opatření FF MU 1/2024

Od akademického roku 2023/2024 jsou nabízené na FF krátkodobé stáže pro doktorandy v rámci programu Erasmus+. Více informací k tomuto programu naleznete zde. Termín přihlášek pro FF: bude upřesněn, obvykle bývá v listopadu na příští akademický rok. Sběr přihlášek přes ISOIS

Dále je možné vyjet na výzkumný pobyt prostřednictvím programu CEEPUS. Zde najdete informace o přihlášce a přes jaké sítě je možné u nás na fakultě vyjet. Za účelem bádání lze vyjet i prostřednictvím programu DAAD, Visegrádského stipendia, mezifakultních či mezivládních dohod. Využít můžete i programu Freemovers , Fulbrightova stipendia, Masaryk Distinguished Chair v Izraeli či Utrecht Network Young Researchers Grant.

 

Výzkumné pobyty - web CZS MU

Pokud vyjíždí studenti na konference, mohou využít financování prostřednictvím opatřením č. 4/2021 - Stipendijní program na podporu účasti studentů doktorských studijních programů na zahraničních konferencích. 

Opatření FF MU 4/2021

Pracovní pobyty

Na doktorský pracovní pobyt (praktickou stáž) můžete vyjet jako Freemover nebo např. přes program Erasmus+

Podmínky praktických stáží přes jednotlivé programy najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU.

Letní školy

Doktorští studenti mají možnost výjezdů na letní školy přes partnerské univerzity MU, letní školy organizované DAAD, financované AKTIONem nebo např. prostřednictvím mezivládních dohod

Podmínky výjezdů k jednotlivým programům najdete na webu Centra zahraniční spolupráce MU.

Doktorandi mohou vyjet na letní školu také přes Stipendijní program na podporu mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů (více viz roletka Výzkumné pobyty a konference).

 • Naplánujte si období výjezdu

  Nejlépe již na začátku svého doktorského studia doporučujeme podívat se na možnosti výjezdů, podmínky programů a zejména termíny přihlášek, abyste si mohli výjezd naplánovat v souladu s podáním přihlášky do relevantního programu.

 • Zkonzultujte záměr výjezdu

  Společně s vedoucím své práce zkonzultujte místo, náplň a cíl vašeho pobytu. O svém záměru informujte také oborového koordinátora/pověřenou osobu, která vám bude schvalovat Learning Agreement.

 • Projděte výběrovým řízením vybraného programu

  Doktorandi na FF MU volí pro svůj výzkumný pobyt nejčastěji programy jako Freemover, Podpora mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů, Speciální grant pro krátkodobé mobility atd.

  Více informací k výzkumných programům najdete na této stránce ↑ v roletce Výzkumné pobyty a konference.

 • Zaveďte si svůj pobyt do ISu

  Pro zahraniční studentské výjezdy platí: zaveďte si svůj pobyt do ISu a k němu vložte pdf vašeho vyplněného a schváleného Learning Agrementu. Jedete-li na pracovní pobyt, vyplňujete Training Agreement.

  MANUÁL K EVIDENCI POBYTU

 • Vyplňte si Learning Agreement

  Learning Agreement vyplňujete elektronicky prostřednictvím ISOIS MU. Pokud jedete přes Erasmus, zakládáte si LA pro Erasmus, pokud jedete přes jiný program, zakládáte si LA pro jiné programy. Dále je důležité vědět, zda je program administrován na fakultě Zahraničním oddělením, jako např. CEEPUS, AKTION, Opatření č.1/22 (v tomto případě vyberte jako fakultního koordinátora Šárku Hakalisto) nebo na CZS MU (Freemover, Spec. grant pro krátkodobé mobility).

  Pokud jedete na výzkumný pobyt a plánujete pracovat např. v knihovně, archivu nebo budete konzultovat se supervizorem na zahraniční univerzitě, do textové kolonky kurzu v rozhraní LA popište velmi stručně váš pobyt (zahrňte termín, místo, cíl výjezdu, příp. s kým jedete konzultovat vaše téma).

  Po potvrzení z vaší strany, jde automaticky notifikace pověřené osobě na katedře (home coordinator), po schválení dále vybrané osobě za Zahr. odd. FF MU/CZS MU (záleží, kde je program administrován, tj. faculty coordinator) a jako poslední jde notifikace kontaktní osobě, kterou jste uvedli za hostitelskou univerzitu. 

  manuál k vyplnění learning agreementu

 • Zažádejte si o stipendium

  Jakmile máte pobyt zavedený v ISu a u něj vložený potvrzený Learning Agreement, můžete si zažádat o stipendium. U programu Podpora mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů - žádáte elektronicky prostřednictvím IS MU, konkrétní kroky najdete v relevantním opatření (kontaktní osoba Mgr. Jiří Žoudlík), přihlášky se podávají v průběhu celého roku. U programu Freemover nebo Speciálního grantu pro krátkodobé mobility - žádáte na CZS MU (kontaktní osoba Mgr. Zita Hrabovská).

 • Po návratu proces uzavřete

  Na konci pobytu si nezapomeňte na hostitelské univerzitě vyžádat podepsání Potvrzení o absolvovaném pobytu, tj. Confirmation of Study Period (vzor naleznete na webu Centra zahraniční spolupráce v sekci dokumenty). V případě, že absolvujete v zahraniční kurzy, dokládáte také Transcript of records. Pokud jedete na pracovní pobyt, dokládáte Confirmation of Placement Period. V případě výzkumného pobytu v knihovně či archivu, lze Confirmation of Study Period nahradit volně formulovaným potvrzením z dané instituce (obsahuje informaci ohledně místa, času pobytu i náplň pobytu a potvrzuje jej supervizor na hostitelské instituci). Dokumenty si vložte k zaevidovanému pobytu do ISu a zažádejte si o uznání.

  Více informací na CZS

Často kladené dotazy:

Kdy je potřeba evidovat zahraniční výjezd

Doporučujeme evidovat všechny mobility bez ohledu na délku pobytu. Evidují se nejen konference, letní školy a jiné krátkodobé i dlouhodobé studijní výjezdy do zahraničí. Evidují se také mobility v online podobě (virtuální mobility).

Další často kladené dotazy

Chcete nás navštívit? Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.