Asijské filologie a asijská studia

Asijské filologie a asijská studia jsou rozvíjeny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v rámci Centra asijských studií a Ústavu jazykovědy a baltistiky. Interdisciplinárně koncipovaný záběr pokrývá celou centrální a východní Asii včetně Sibiře a jihovýchodní Asie. Výzkum se nejvíce soustředí na Čínu a hraniční oblasti Číny, dále na státy sousedící s ČLR, Japonsko, Vietnam, mezietnické jazykové kontakty, historický, sociální a ekonomický kontext vývoje tamních národů, a to s pravidelným využitím metod terénního výzkumu.

Filologie, texty, reálie

Na Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU tvoří vnitřní jádro orientalistického směru altajská a středoasijská filologie. V návaznosti na Pavla Pouchu se věnuje vlastní lingvistické altaistice, mongolské paleografii, dějinám Mongolska a Střední Asie, tocharologii, íránistice, indologii, jazykům v čínském kulturním prostoru a na Sibiři. V rámci Centra asijských studií jsou rozvíjeny různé oblasti čínských studií a japanistiky, zejména čínské myšlení a literatura a kognitivní lingvistika. Seminář japonských studií pod Centrem asijských studií se zaměřuje na filologický výzkum japonských reálií, jmenovitě japonské kognitivní lingvistiky, klasické japonštiny, teorie a dějin divadla, literatury, básnictví a dramatu, náboženství, buddhistického myšlení a středověkých buddhistických textů.

Mezinárodní spolupráce

Jednotlivá pracoviště úspěšně rozvíjejí zahraniční vztahy. S tím je spojena aktivní podpora mezinárodních studentských i pedagogických výměn s partnerskými univerzitami, rovněž přibližně desítka projektů nebo publikace Japonská dráma nó – žáner vo vývoji (2010), Tocharian Studies (2011), Dějiny Mongolska (2015) a další. S výzkumem souvisí i institucionální příprava založení nových orientalistických oborů, vietnamistiky a koreanistiky.

Další výzkumná témata

Oddělení výzkumu a vývoje

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.