Metodologie: věda, člověk, vztahy

Metoda je základem vědy. Na výzkum metod v jejich nejrůznějších podobách a rovinách se zaměřují tři pracoviště FF MU – Katedra filozofie, Psychologický ústav a Ústav pedagogických věd. Tato pracoviště mají dlouhou historii, která sahá až k založení MU v roce 1919.

Poznání člověka a jeho prostředí

Hledání nových možností, jak poznávat okolní svět, člověka, jeho psychiku či prostředí, ve kterém se nachází a které prostřednictvím interakcí sám utváří, je jedním z klíčových faktorů rozvoje vědy. Vědci zkoumající metody jsou nepostradatelnými partnery pro badatele z dalších vědních oborů a vytváří oporu pro jejich výzkumnou práci.

Metody vědeckého poznání

Systematická reflexe postupů, jimiž vědci dospívají k poznání a pomocí nichž formulují nebo testují své hypotézy, představuje nejlepší způsob, jak zajistit, aby výsledky vědecké práce byly důvěryhodné, přesvědčivé a spolehlivé. Výsledky výzkumu kritického myšlení a argumentace jsou klíčové pro rozpoznání a stanovení hranice mezi seriózní, racionální diskusí a manipulací.

Reflexe vzdělávacích procesů

Zkoumání vnitřních procesů včetně vnějších podmínek rozvoje školy je důležité pro inovace ve sféře vzdělávání. Výsledky výzkumu o učení a vzdělávání dospělých lze aplikovat v oblasti řízení a rozvoje stárnoucích pracovníků (tzv. age management).

Další výzkumná témata

Oddělení výzkumu a vývoje

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.