Divadelní a filmová kultura v českých zemích

Zkoumání divadla a kinematografie ve společenských, hospodářských a kulturních souvislostech

Divadelní a filmovou vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity spojuje nejen společná historie dvou uměnovědných oborů, ale také historicky orientovaný výzkum zacílený na dějiny divadelní a filmové kultury v českých zemích se specifickým přihlédnutím k Moravě a Brnu a s přesahem do regionu střední Evropy. Klíčovým východiskem současného bádání je výzkumné paradigma tzv. nové historie. Je založeno na posunu od zkoumání textu ke zkoumání kontextu, tedy na zkoumání dějin divadla a kinematografie v širokých společenských, hospodářských a kulturních souvislostech. Jedná se především o primární výzkum vycházející ze studia archivních pramenů.

Pole zájmu a metod

Divadelní věda se zaměřuje zejména na výzkum koexistence českého a jinojazyčného divadla v českých zemích od raného novověku do roku 1945, a to s důrazem na divadlo německojazyčné. Sleduje specifika české divadelní kultury, která se tradičně utvářela jako neoddělitelná součást národnostně, sociálně a kulturně pestrého regionu střední Evropy. Pole zájmu a metod filmové vědy zahrnuje mj. recepční studia, orální historii, produkční studia, dějiny nonfikčních forem, poetiku fikce, exilovou kinematografii či spirituální film.

Zapojení do mezinárodního výzkumu

Výzkum je realizován v těsném napojení na přední domácí i zahraniční vědecké skupiny a centra, zvláště v Rakousku, Německu a Velké Británii. Výsledky jsou zveřejňovány na prestižních publikačních a konferenčních platformách národního a mezinárodního významu. Do výzkumu, včetně publikačních výstupů, jsou významně zapojováni studenti prostřednictvím speciálních seminářů a projektů. Výzkumné závěry jsou zpřístupňovány i laické veřejnosti formou popularizačních textů, editorství a dramaturgie festivalových retrospektiv či kurátorství výstav.

Další výzkumná témata

Oddělení výzkumu a vývoje

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.