Experimentální výzkum v humanitních vědách

HUME lab: Unikátní pracoviště se špičkovým technickým vybavením

HUME lab představuje v rámci humanitních oborů v ČR zcela unikátní výzkumné pracoviště. Disponuje špičkovým technickým vybavením pro experimentální výzkum, například zařízením na měření srdečního tepu a mozkových vln (EKG, EEG) či změn hormonální hladiny nebo technikou Motion Capture System. To umožňuje výzkumným týmům realizovat metodologicky ojedinělé výzkumné projekty, které zvyšují naše porozumění lidským kognitivním procesům i mezilidské interakci a řeší také ústřední problémy spjaté se zkoumáním individuálního a sociálního myšlení.

Studium lidské povahy a komunikace

Špičkové technologické vybavení HUME lab poskytuje zázemí pro experimentální výzkum zaměřený na celou škálu aspektů lidské povahy a komunikace: empatii a solidaritu, skupinovou hierarchii a dynamiku, komunikaci ve vzdělávání, emoční prožívání, empatii a důvěru, kooperaci ve skupinách, náboženské chování a myšlení a mnohé další. Umožňuje tak obohatit poznání různých disciplín sdružených pod hlavičkou humanitních a sociálních věd, jakými jsou antropologie, archeologie, ekonomie, pedagogické vědy, historie, lingvistika, psychologie či religionistika, o svébytnou perspektivu. Zároveň navazuje na nový obecný trend ve světové vědě spočívající v integraci humanitních a experimentálních přístupů, od něhož si lze slibovat obohacení již existujícího výzkumu v sociálních a humanitních vědách skrze experimentální přístupy. Díky zdůrazňování inovativních přístupů a posilování příležitostí pro spolupráci mezi různými obory napomáhá HUME lab k interdisciplinárním řešením průřezových výzkumných problémů.

Metody a podoby výzkumu

Postupy, jejichž pomocí uvedených cílů dosahuje, zahrnují:

  1. zavádění experimentálních metod a moderních technologií, které umožňují nové druhy kvantifikace a měření fyziologických dat
  2. přemosťování propasti mezi laboratorním a terénním výzkumem skrze využívání laboratorního vybavení přenosného do terénu – především v rámci experimentální antropologie
  3. spolupráci s výzkumníky z oblasti přírodních věd při vývoji inovativních technik pro řešení problémů tematizovaných v rámci věd sociálních a humanitních

Vybavení pracoviště

Pro účely zmíněných aktivit disponuje infrastruktura nejmodernější výzkumnou technikou pro prezentaci výzkumných stimulů, měření fyziologických funkcí či sledování sociálních interakcí, například:

  • interaktivní systém 3D projekce
  • eyetrackingové systémy včetně mobilních eyetrackingových brýlí
  • monitory mozkové aktivity – EEG, fNIRS
  • monitory fyziologických funkcí (srdeční tep, krevní tlak, kožní odpor)
  • monitory fyzické aktivity, monitory pohybu a sociometrické monitory

Další výzkumná témata

Oddělení výzkumu a vývoje

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.