Jazyk: kognice a struktura

Výzkum a formální popis syntaktické, morfologické, fonologické a sémantické struktury češtiny v typologické perspektivě

Centrum formálně orientované lingvistiky

Díky aktivitám Ústavu českého jazyka ve spolupráci s Ústavem jazykovědy a baltistiky se FF MU v posledních letech stala významným středoevropským centrem formálně orientované lingvistiky. Výzkum se zaměřuje především na tyto oblasti: nanosyntax, Government Phonology a formální sémantika přirozených jazyků.

Mezinárodní spolupráce

Oba ústavy intenzivně spolupracují s podobně orientovanými zahraničními institucemi (zejména na univerzitách v Tromsø, Nové Gorici, Nice, Vídni, Budapešti a Humboldtově univerzitě v Berlíně). Výsledkem mezinárodní spolupráce jsou nejen společné publikace, ale též přednáškové cykly zahraničních odborníků pro studenty magisterského a doktorského studia, pravidelně pořádané mezinárodní konference formální lingvistiky (např. Formal Description of  Slavic Languages – FDSL 8.5, FDSL 10.5, The ninth conference on Syntax, Phonology and Language Analysis – SinFonIJA 9) a letní školy generativní gramatiky (Eastern Generative Grammar – EGG).

Nový encyklopedický slovník češtiny

Dlouhodobě budované zapojení brněnské jazykovědné bohemistiky do mezinárodní spolupráce má i širší tematický rozměr. Nejvýrazněji se zúročilo v Novém encyklopedickém slovníku češtiny, reprezentativním díle reflektujícím v 1600 heslech současné poznání češtiny a jazyka obecně, na jehož přípravě se pod garancí Ústavu českého jazyka FF MU podílelo 190 lingvistů z 13 zemí. Slovník vyšel v knižní podobě v roce 2016, od února 2017 je i volně přístupný online (www.czechency.org).

Další výzkumná témata

Oddělení výzkumu a vývoje

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.