Učitelství matematiky pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát učiteli matematiky na střední škole? Na Masarykově univerzitě k tomu máte ty nejlepší podmínky.

Pokud jste absolventy bakalářského programu Matematika se zaměřením na vzdělávání a máte tedy teoretický základ v řadě matematických disciplín, toto navazující magisterské studium vám poskytne ucelené vzdělání v oblasti matematiky a její didaktiky, včetně využití moderních prostředků ve výuce.

Tímto studiem si vybudujete a prohloubíte potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele matematiky. Ve volitelných kurzech budete moci získat široký přehled o aplikacích matematických disciplín, abyste se přesvědčili o užitečnosti matematiky a byli schopni tyto znalosti předat dále svým budoucím studentům. 

Po absolvování tohoto programu získáte všechny potřebné předpoklady k tomu, abyste mohli na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolští učitelé matematiky. Proto nebudete mít problém najít si zajímavé místo na střední škole dle vašeho výběru. 

Vzhledem k tomu, že program Učitelství matematiky pro střední školy budete studovat v kombinaci s dalším programem, ve kterém získáte aprobaci středoškolského učitele v dalším vyučovacím předmětu, je třeba, abyste měli ukončené bakalářské vzdělání v matematice i v onom druhém aprobačním předmětu. Jedinou výjimkou může být případ kombinace matematiky s deskriptivní geometrií, neboť v tomto případě je pro oba předměty vyžadováno jen absolvování bakalářského programu matematika. 

Jako studenti přírodovědecké fakulty budete moci využívat krásné prostředí botanické zahrady i moderní vybavení knihovny a studoven.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

  • Absolvovali jste kromě bakalářského programu Matematika se zaměřením na vzdělávání také analogický program druhého aprobačního předmětu?
  • Chcete zlepšit výuku matematiky na středních školách?
  • Baví vás práce s mladými lidmi?

Pokud ano, pak si k nám podejte přihlášku!

Georg Cantor: „Podstata matematiky spočívá v její svobodě.“

Praxe

V průběhu studia vás čeká celá řada různě zaměřených praktických předmětů. Na vaši praxi na střední škole vás bude nejdříve připravovat Reflektivní seminář; po jeho absolvování vás na vybraných školách bude čekat množství náslechů u zkušených středoškolských učitelů. A pak si při vlastních výstupech před studenty vyzkoušíte, jak vás studium připravilo na nelehkou, leč nesmírně krásnou pedagogickou práci.

Sami si budete chystat přípravy a přemýšlet o tom, jak nejlépe naučit studenty vámi připravenou látku. Jedině tak se totiž můžete stát opravdu dobrými učiteli a převést do praxe dlouhé roky vaší teoretické přípravy.

Na praxi vás budou připravovat i speciální semináře, jako například Učitel a provoz školy, vedené zkušenými středoškolskými učiteli, kteří vás nechají nahlédnout do problematiky provozu školy.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto navazujícího magisterského studia budete plně připraveni pracovat jako středoškolští učitelé matematiky, kteří jsou na trhu práce velmi žádáni a mohou si tedy vybírat v nabídce zaměstnání podle svých představ.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku na úrovni státní bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání. Týká se uchazečů mimo PřF MU, kteří doloží požadované potvrzení na studijní oddělení PřF současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2022. Pokud do uvedeného data nebude potvrzení doloženo, nebude přihláška ke studiu zařazena do přijímacího řízení.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky

Doporučená literatura

Literatura odpovídající obsahu a rozsahu bakalářské zkoušky odpovídajícího oboru bakalářského studijního programu


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství matematiky pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Jan Vondra, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.