Výběr studia a podání přihlášky: Na co se zaměřit?

Na co nezapomenout při podávání přihlášky a na koho se obrátit v případě nejasností? Jak to letos bude s TSP? Nejen tyto otázky online zodpověděli proděkan pro přijímací řízení PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., a studijní referentka Mgr. Lucie Martínková. Uchazeči o studium na FF MU se také dozvěděli o pravidlech prominutí přijímací zkoušky či o tom, jak mohou kombinovat studijní obory.

16. 2. 2022 Kamila Jablonická Uchazeči

„FF MU poskytuje studentům nejpestřejší nabídku programů z celé univerzity,“ zaznělo mj. na online diskusi. Fakulta zároveň umožňuje takřka jejich neomezenou kombinaci, dokonce také napříč fakultami MU. Za výhodu lze dále také považovat asymetrické uspořádání studia, díky čemuž si studenti mohou zvolit jeden obor za hlavní a druhý jako vedlejší. „To vše dovoluje vytvářet specifické kombinace různých programů,“ zdůraznil proděkan Petr Škyřík. Upozornil také na možnost rozšíření studia o další obor až v jeho průběhu. „To znamená, že studenti mohou využít takzvanou odloženou volbu a přidat si ke svému programu v průběhu prvního ročníku studia jiný, pokud na něj byli v minulosti přijati,“ dodal.

Pokud studijní program umožňuje studium více studijních plánů, vyplatí se seřadit je podle preferencí. „Uchazeč získá jistotu přijetí alespoň na jeden obor, a to v případě, že se hlásí na sdružené studium a na jeden z oborů se nedostane,“ vysvětlila studijní referentka Lucie Martínková. Student si případně později během studia – pokud se rozhodne změnit studijní plán za pomoci odložené volby – může přibrat jeden z oborů, na který byl přijat, ale rozhodl se nejprve studovat jednoobor.

„TSP se píše pouze jedenkrát a výsledky se započítávají pro všechny podané přihlášky.“

Lucie Martínková
studijní referentka

Na základě zvoleného programu čekají bakalářské uchazeče v dubnu oborové zkoušky a/nebo Test studijních předpokladů (TSP). Oborové zkoušky mohou mít dvě podoby: buď jde o písemný test, nebo je třeba složit ústní zkoušku. Přípravný kurz k oborovému testu nabízí třeba program Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury: celkem šest lekcí povedou přímo vyučující oboru.

„TSP se píše pouze jedenkrát a výsledky se započítávají pro všechny podané přihlášky,“ upozornila dále Martínková. TSP se loni kvůli pandemii konaly online, letos budou zřejmě prezenčně. FF MU nabízí zájemcům vyzkoušet si testy nanečisto – online v pátek 18. března od 14 hodin.

Uchazeči se mohou u přijímacího řízení setkat s požadavkem na sepsání motivačního dopisu nebo práce na zadané téma. Ve studijním programu Teorie a provozovací praxe staré hudby je zase součástí přijímacího řízení také talentová zkouška.

Online diskuse se také stočila k tématu prominutí přijímací zkoušky. Uchazeči nejčastěji žádají o její prominutí na základě prospěchu. V takovém případě je nutné do e-přihlášky zadat střední školou potvrzené údaje o prospěchu u čtyř profilových předmětů, přičemž průměr jejich hodnocení musí být nejvýše 1,5. Nezohledňují se přitom semináře a předměty, které uchazeč studoval méně než dva roky.

Přijímací řízení může být také prominuto s ohledem na účast na olympiádách či SOČ; v případě jazykových oborů může být přijímací zkouška prominuta také na základě získaných jazykových certifikátů.

Zájemci mohou své přihlášky do bakalářského studia podávat do 28. února, do magisterského studia do 30. dubna. Pro případné dotazy týkající se přijímacího řízení mohou využít e-mailovou adresu prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Otázky ke konkrétním studijním programům pomohou zodpovědět konzultanti jednotlivých programů. Kontakty na ně jsou uvedeny v detailu každého studijního programu na webu pro uchazeče.

Přečtěte si o studiu z pohledu studentů FF MU

Mgr. Hana Kubelková je doktorskou studentkou archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, zaměřuje se na výzkum popelových vrstev v eneolitické lokalitě v Turkmenistánu. „Archeologie není jen Indiana Jones a Lara Croft,“ říká v rozhovoru. Svůj volný čas tráví mimo jiné popularizací vědy skrze platformu Science Slam.

Mgr. Radek Šíp je absolventem Psychologického ústavu FF MU a studentem programu Dějiny starověku. Zaměřuje se na sportovní psychologii a práci se skupinami, v současnosti pracuje jako lektor na MU. „Kariéru sportovce jsem vyměnil za psychologii,“ říká v rozhovoru. Svůj volný čas věnuje mimo jiné iniciativě Na doslech, která organizuje podpůrná online setkání.

Eliška Bumbová je studentkou Mediteránních studií na FF MU, mj. se věnuje latinskému jazyku. Vedle toho se zabývá asi dalšími čtrnácti jazyky a v budoucnu plánuje své „jazykové portfolio“ ještě více rozšířit. „Bez slovníku nevycházím z domu,“ říká v rozhovoru. Brno považuje za příjemné studentské město a univerzitní život si užívá naplno. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.