Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát učitelem/učitelkou francouzštiny na základní škole? Tak to jste na správné adrese. My vás na tuto profesi dobře připravíme. Zatímco bakalářské studium vám umožnilo široký vhled do praktického jazyka a kultury, v magisterském studiu získáte solidní znalosti v lingvistice, literatuře a zejména v oborové didaktice. Spolu s praxí na školách pak zjistíte, jak funguje dnešní vyučování cizího jazyka.

Výhodou programu je, že všechny předměty jsou vyučovány ve francouzském jazyce, některé z nich přímo rodilými mluvčími.

Proč si máte vybrat studium právě na naší katedře? Proto, že zde najdete osobní přístup, zaměření pro praxi, inovativní vyučovací metody a přednášky zahraničních odborníků. Díky zahraničnímu programu Erasmus+ a univerzitnímu ISEPu můžete absolvovat část studia v zahraničí, na několika prestižních univerzitách ve Francii a dokonce v Kanadě. A to už stojí za to, co myslíte?

Na katedře se můžete zapojit do různých aktivit pro veřejnost (Dny otevřených dveří, Den frankofonie, MjUNI - univerzita pro děti, Noc vědců). Můžete se také začlenit do Studentské oborové rady, vlastní kreativitou obohatit život na katedře a zároveň rozvíjet své profesní kompetence.

Je studium programu pro vás?

Pokud na následující otázky odpovíte kladně, pak neváhejte a podejte si k nám přihlášku:

  • Uvažujete o povolání učitele/učitelky?
  • Vystudovali jste bakalářské studium příslušného nebo příbuzného oboru?
  • Ovládáte francouzský jazyk na úrovni B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky?
  • Přejete si studovat na renomované a moderně vybavené fakultě?
  • Chcete v rámci studia získat zkušenosti v zahraničí?

Kombinovaná forma studia

Jednooborové studium nabízíme i v kombinované formě. Výuka probíhá každý týden obvykle ve čtvrtek (docházku je možné občas nahradit samostudiem s využitím distančních studijních materiálů). Předměty společného základu navštěvujete v pátek nebo v sobotu (přibližně 3x za semestr).

« Le véritable enseignement n’est point de te parler mais de te conduire.»
„Skutečné vzdělávání není něco ti říkat, ale někam tě vést.“
(Antoine de Saint-Exupéry – Le petit prince / Malý princ)

Praxe

Na učitelských praxích si osvojíte profesní kompetence a získáte reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele. Jsou zařazeny do tří semestrů a spojeny vždy s reflektivními semináři, v nichž budete mít možnost sdílet své zkušenosti.

V Brně je více základních škol nebo nižších stupňů víceletých gymnázií s výukou francouzského jazyka, kde lze praxi vykonávat (jedna ze tří je v Brně povinná). Můžete si příslušného provázejícího učitele vyhledat i sami v místě bydliště.

Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává. Praxi nemusíte absolvovat v případě, že jste v době nástupu do studia nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní škole, kde jste vyučovali obor, který hodláte na PdF MU studovat. Bližší informace najdete zde.

Chcete vědět víc?

https://francouzstina.ped.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Studiem magisterského stupně získáte potřebné profesní kompetence, které vám umožní vyučovat francouzský jazyk na druhém stupni základní školy a nižším stupni víceletého gymnázia, případně na jazykové škole. Mimo to budete kvalifikováni pro práci v mimoškolních (např. volnočasových) institucích nebo v neučitelských pozicích, které vyžadují vynikající znalost francouzštiny (např. ve veřejné správě).

Desítky absolventů naší katedry vyučují na základních, středních, jazykových i vysokých školách nebo se uplatnili na různých pozicích v prestižních národních i mezinárodních institucích, neboť výborně ovládají francouzský jazyk a jsou zároveň flexibilní.

„Díky bakalářskému i magisterskému studiu francouzštiny na pedagogické fakultě a zahraničním pobytům na jihu Francie, kde jsem mohla rozvíjet své jazykové znalosti, jsem se tento jazyk dobře naučila. Během studia jsem také dala průchod svým tvůrčím schopnostem a pod odborným vedením jsem napsala kreativní bakalářskou i magisterskou práci. Studium a praxe mi pomohly najít práci učitelky francouzštiny, která mě velmi naplňovala a po mateřské dovolené se k ní určitě vrátím. Pokračuji také v doktorském studiu Didaktika cizího jazyka.“

Sabina Bargl Sabina Bargl
absolventka programu

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství francouzského jazyka pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.