Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete studovat v inspirativním, podnětném a tvořivém prostředí? Právě takové nabízíme při studiu programu Učitelství anglického jazyka pro základní školy, který vás připraví pro profesi učitele angličtiny na základních školách. Celý studijní program, tedy složka oborová i učitelská propedeutika (společný základ), je charakteristický provázaností teorie a praxe. Během studia budete absolvovat ve třech semestrech praxi na školách, kterou budete rozebírat v reflektivních seminářích a v dalších předmětech. 

„All the world's a classroom.“

V magisterském stupni studia je prioritou didaktika anglického jazyka a vytváření vztahů mezi didaktikou a jednotlivými lingvistickými, kulturními a literárními disciplínami. Klademe důraz na to, abyste byli schopni získané poznatky aplikovat v pedagogické praxi na druhém stupni základních škol. Orientace na cílovou skupinu budoucích učitelů se projevuje také ve vyučovacích metodách, které jsou na katedře anglického jazyka koncipovány tak, aby mohly budoucím učitelům sloužit jako model. 

Učitelství anglického jazyka lze studovat v prezenční i kombinované formě, v obou případech jako jednooborové i v kombinaci s jiným oborem. 

Katedra anglického jazyka a literatury je známá přátelským prostředím, nadstandardními vztahy mezi pedagogy a studenty, čilým komunitním životem, a v neposlední řadě také řadou mimoškolních aktivit. Můžete se zapojit například do pěveckého sboru FAME nebo se zúčastnit oblíbeného intenzivního jazykově-metodického kurzu, který využívá prvků zážitkové pedagogiky. Velmi podporujeme výjezdy studentů do zahraničí, během nichž mohou získat potřebný rozhled a cenné zkušenosti na jiných univerzitách – ve Velké Británii, USA, Španělsku, Dánsku, Švédsku i jinde.

Je studium programu pro vás?

Nevíte, zda je pro vás tento program to pravé? Rozhodujete se mezi několika blízkými typy studia? Pak vězte, že se v rámci všech předmětů snažíme propojit angličtinu s jejím pedagogickým uplatněním v praxi. Jsme pedagogická fakulta – pro naši katedru je tedy příprava vynikajících učitelů angličtiny vždy na prvním místě!

Studium je určeno absolventům bakalářského programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, bakalářského programu Filologie, studijního oboru Anglický jazyk a literatura na filozofických fakultách, případně bakalářského programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Pedagogické asistentství anglického jazyka pro základní školy, Lektorství anglického jazyka nebo podobných programů a oborů.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia probíhá zpravidla jednou za 14 dní v pátek. Společný základ může být rozvrhován dvakrát až třikrát za semestr i v sobotu.

Praxe

Díky praxím si osvojíte profesní kompetence nezbytné při každodenní práci učitele a seznámíte se s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje. Pomohou vám si uvědomit vlastní profesní potřeby a budete postupně přebírat odpovědnost za plánování, realizaci a evaluaci výuky. Získáte reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele. Praxe jsou zařazeny do tří semestrů studia a tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů. V Semináři k učitelské praxi budete mít prostor pro sdílení a reflexi zkušeností.

Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává. Praxi nemusíte absolvovat v případě, že jste v době nástupu do studia nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní škole, kde jste vyučovali obor, který hodláte na PdF MU studovat. Bližší informace najdete zde.

Chcete vědět víc?

http://katedry.ped.muni.cz/anglictina

Uplatnění absolventů

Díky studiu získáte potřebné kompetence učitele anglického jazyka na druhém stupni základní školy a nižším gymnáziu nebo na jazykové škole. Vzhledem k zákonné výjimce pro učitele cizích jazyků můžete kvalifikovaně vyučovat i na středních školách. Kromě toho můžete působit ve volnočasových institucích a všude tam, kde je třeba vynikající znalost angličtiny (např. ve veřejné správě).

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Učitelství anglického jazyka pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Učitelství anglického jazyka pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství anglického jazyka pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Pavla Buchtová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.