Učitelství fyziky pro základní školy

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem studia studijního programu Učitelství fyziky pro základní školy je připravit vás k práci plně kvalifikovaného učitele fyziky na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií disponujícího potřebnými vědomostmi a dovednostmi z fyziky a didaktiky fyziky. Vytvoříte si postoj k dalšímu samostudiu ve fyzice a didaktice fyziky v rámci profesního celoživotního vzdělávání.

„Dobrý učitel fyziky na prvním místě.“

Během studia vás čeká syntéza nabytých odborných znalostí a tvorba nových znalostí a dovedností v didaktice fyziky.

Rozšíříte si odborné znalosti základního kurzu fyziky a v oborové didaktice se budete soustředit na problematiku základních didaktických znalostí. V didaktice přírodních věd se pak budete věnovat integraci didaktiky fyziky s ostatními přírodovědnými obory.

Je studium programu pro vás?

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem. Tento studijní program je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinované formě probíhá zpravidla v sobotu, příp. v pátek (společný základ) a to obvykle jednou za 14 dní během semestru.

Praxe

Na praxích si osvojíte profesní kompetence nezbytné při každodenní práci učitele. Seznámíte se s rolemi, do nichž jako učitelé budete vstupovat a uvědomíte si vlastní profesní potřeby. Postupně budete přebírat odpovědnost za plánování, realizaci a evaluaci výuky. Během praxe získáte reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele. Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů (praxí a reflexí).

Seminář k učitelské praxi si zapisujete během studia dvakrát (v prvním a druhém semestru). Cílem je poskytnout vám prostor pro sdílení a reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a prohloubit tak reflektivní a sebe-reflektivní dovednosti.

Systém praxí je studenty i provázejícími učiteli pravidelně evaluován pomocí uzavřených i otevřených otázek. Evaluovány jsou také reflektivní semináře.

Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává. Praxi nemusíte absolvovat v případě, že jste v době nástupu do studia nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní škole, kde jste vyučovali obor, který hodláte na PdF MU studovat. Bližší informace najdete zde.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent získáte plnou kvalifikaci v souladu s § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, včetně pozdějších novelizací.

Studium vás připraví na práci učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Fyzika jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací oblasti Člověk a společnost vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Mimoto budete kvalifikováni pro působení v mimoškolních institucích.

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Učitelství fyziky pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Učitelství fyziky pro základní školy – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství fyziky pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.