Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát plně kvalifikovaným učitelem českého jazyka a literatury a baví vás práce s dětmi a mladými lidmi? Uvažovali jste o práci lektora ve vzdělávacích střediscích či ve střediscích volného času, nebo třeba v televizi, rozhlase, redakci, literárním archívu? V magisterském studiu českého jazyka a literatury vás na tyto pracovní příležitosti připravíme. 

Během studia rozvinete odborné znalosti a dovednosti a budete mít možnost vyzkoušet si je v praxi.  Nabízíme vám hlubší průnik do stěžejních disciplín současné češtiny, literární historie české i světové literatury, literární vědy a také zajímavé informace z disciplín speciálních, například z onomastiky, dialektologie, literární kritiky či textologie.

K výhodám studia se řadí i rozvoj znalostí studentů z oborové didaktiky českého jazyka, slohu a literární výchovy prostřednictvím předmětů základních i speciálních, např. alternativních metod výuky českého jazyka, a seznámení se s potřebnými informacemi z oblasti školského managementu, inkluzívního vzdělávání nebo inovativní pedagogiky.

Čekají vás přednášky a semináře významných vědců, českých spisovatelů nebo odborníků ze školské praxe a množství exkurzí. Během studia se můžete zapojit do odborné práce v rámci projektů specifického výzkumu nebo se účastnit studentských vědeckých konferencí. Doporučujeme vám také účast na autorských čteních nebo různých kulturních akcích.

Podporujeme získávání zkušeností v zahraničí v podobě studijních pobytů nebo pracovních stáží (v rámci programu Erasmus +) na dvanácti partnerských univerzitách v Evropě. Získáte tak cenné zkušenosti např. v České škole bez hranic v Londýně, Paříži, Dublinu, Bruselu a v jiných organizacích.

Je studium programu pro vás?

Rozhodujete se absolvovat navazující magisterské studium českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě MUNI? Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete systematicky prohlubovat své znalosti teorie a historie českého jazyka a literatury a zároveň se věnovat výukové praxi?
  • Zajímáte se aktivně o kulturní dění, četbu české a světové literatury?
  • Chcete si vyzkoušet vědeckovýzkumnou činnost pod vedením zkušených pedagogů?
  • Myslíte si, že budete v praxi schopni efektivně a asertivně komunikovat s dětmi a jejich rodiči?
  • Je žádoucí, aby uchazeč o tento navazující magisterský program měl absolvované bakalářské studium českého jazyka a literatury na kterékoliv univerzitě v ČR.

„Řeč je sama duše a kultura národa. (Karel Čapek)“

Praxe

Během studia absolvujete povinné výukové praxe na školách, které tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů. V navazujících magisterských programech se jedná o předměty učitelská praxe 1 (1. semestr), učitelská praxe 2 (2. semestr) a učitelská praxe 3 (3. semestr). Praxe můžete realizovat na vybraných fakultních nebo vámi zvolených základních školách.

Během praxí si postupně osvojíte profesní kompetence, seznámíte se s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, naučíte se přebírat zodpovědnost za plánování, realizaci a evaluaci výuky a získáte reálnou představu o každodenní práci učitele.

Na praxe navazuje předmět seminář k učitelské praxi (v 1. a 2. semestru). Jeho cílem je poskytnutí prostoru pro sdílení a reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a prohloubení reflektivní a sebe-reflektivní dovednosti.

Chcete vědět víc?

http://www.ped.muni.cz/

http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/o-katedre

Uplatnění absolventů

Po absolvování magisterského studia Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy jste plně kvalifikováni pro profesi učitele českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Můžete dále působit jako instruktor nebo lektor ve vzdělávacích střediscích a ve střediscích volného času, jako pracovník v kulturních institucích vyžadujících vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle, odborný pracovník v literárních archivech, muzeích) nebo jako redaktor nebo jazykový korektor.

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.