Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Rozhodujete se o svém budoucím profesním zaměření? Chcete si zvolit povolání s vysokým celospolečenským uznáním a zaručeným uplatněním v praxi? Rádi byste se věnovali práci, která stimuluje celoživotní rozvoj vaší osobnosti? Staňte se učiteli na základní škole!

Zaměření na občanskou výchovu vás provede širokým spektrem společenských věd (filosofií, etikou, politologií, mezinárodními vztahy, sociologií, právem…), které vám pomohou posilovat formování vlastních úsudků a dovednosti kritického myšlení. A to jsou schopnosti, které vám rozhodně zajistí výhodu v našem komplikovaném světě. K těmto schopnostem navíc můžete dovést i vaše budoucí žáky.

Studovat budete v Brně. Nabízíme však i možnost na jistou dobu změnit město, učitele a spolužáky využitím projektu Erasmus a studovat např. ve Švédsku, Řecku, Španělsku a dalších zemích.

Pokud se rozhodnete vstoupit na půdu naší katedry, budete zajisté překvapeni způsoby, jak prožít studentská léta. Mezi těmi netradičními vyniká studentská iniciativa CIVITAS, která pořádá tematické akce nejen pro studenty našeho programu. Tyto akce studentské iniciativy CIVITAS odkrývají mj. zajímavosti z vojenské historie i současnosti (např. beseda s veteránem z mise v Afghánistánu, pobyt v protiatomovém krytu) a přibližují aktuální dění v různých zemích Evropy i zámoří (např. beseda o zákulisí voleb prezidenta USA).

Je pravděpodobné, že si položíte otázku: „Nemohu se po absolvování tak pestrého a širokého zaměření následného magisterského studia uplatnit i v jiných profesích?“ Po absolvování magisterského studia učitelství občanské výchovy můžete být učiteli na základní škole, ale máte možnost pracovat i jako instruktoři ve střediscích volného času nebo sdruženích či orgánech Evropské unie zabývajících se výchovou. Naši absolventi našli uplatnění i v médiích.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Komunikujete rádi s lidmi ve svém okolí?
  • Zajímáte se o dění ve společnosti a chcete ho pochopit?
  • Máte zájem o vlastní podíl na výchově budoucích svobodných občanů, obdařených vlastními úsudky a schopností kritického myšlení (např. ve vztahu k mediálním sdělením)?

Pokud odpovíte kladně na většinu otázek, neváhejte a podejte si přihlášku ke studiu učitelství občanské výchovy! Pro navazující magisterské studium Učitelství občanské výchovy pro základní školy je vhodné absolutorium bakalářského studia Občanská výchova a základy společenských věd zaměřené na vzdělávání.

„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“
– Tomáš Garrigue Masaryk

Praxe

Praxe jsou u navazujícího magisterského studijního programu Učitelství občanské výchovy pro základní školy koncipovány jako ucelený a gradující systém s důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele. Cílem učitelských praxí je osvojení si profesních kompetencí nezbytných při každodenní práci učitele, seznámení se s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb a postupné přebírání odpovědnosti za plánování, realizaci a evaluaci výuky.

Během praxe studenti získávají reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele. Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů. V navazujících magisterských programech se jedná o předměty učitelská praxe 1 (1. semestr), učitelská praxe 2 (2. semestr) učitelská praxe 3 (3. semestr), na které navazuje předmět seminář k učitelské praxi. Seminář k učitelské praxi si studenti zapisují během studia dvakrát (v prvním a druhém semestru).

Cílem reflexe je poskytnout studentům prostor pro sdílení a reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebe-reflektivní dovednosti. Systém praxí je pravidelně evaluován pomocí uzavřených i otevřených otázek jak studenty, tak i provázejícími učiteli. Evaluovány jsou také reflektivní semináře.

 Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává. Praxi nemusíte absolvovat v případě, že jste v době nástupu do studia nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní škole, kde jste vyučovali obor, který hodláte na PdF MU studovat. Bližší informace najdete zde.

Chcete vědět víc?

http://katedry.ped.muni.cz/obcanska-vychova

Uplatnění absolventů

Absolventi programu Učitelství občanské výchovy pro základní školy mohou pracovat jako učitelé občanské výchovy na základní škole, instruktoři v centrech volného času, odborní pracovníci ve státní správě, v nevládních organizacích a v soukromém sektoru se specializací na spolupráci s orgány Evropské unie.

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství občanské výchovy pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Mgr. Erika Vonková

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.