CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnný univerzitní program umožňující vycestovat studentům všech stupňů (Bc., Mgr. a Ph.D.) na studijní či výzkumný pobyt a také vyučujícím do zemí Balkánu a střední Evropy, a to v rámci fakultních existujících sítí nebo na základě vlastní domluvy jako tzv. CEEPUS Freemover.

Pro koho je program určen?

Program je určen pro:

 • prezenční studenty bakalářských programů (od ukončeného druhého semestru),
 • prezenční studenty magisterských a doktorských programů,
 • vysokoškolské pedagogy

Co je to univerzitní síť?

Univerzitní síť je zaměřená na určité oborové téma. Seznam fakultních sítí najdete níže na této stránce. Pokud nestudujete na vybraných katedrách je možností vyjet jako tzv. CEEPUS Freemover. 

Můžu vyjet mimo síť?

Univerzitní síť umožňuje mobilitu pouze v rámci sítí, do kterých je MU zapojena. Jestli jste nenašli síť vhodnou pro vaše zaměření, můžete využít CEEPUS Freemover. Tento program umožňuje vyjet přes jakoukoli univerzitní síť, i když do ní není naše univerzita přímo zapojena. Více informací najdete na webu DZS nebo v často kladených dotazech na portálu CEEPUS.

Do jakých zemí můžete vycestovat?

Vycestovat můžete do následujících zemí:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora.

Jaké je délka pobytu?

Délka pobytu se liší podle kategorie, ale většinou 1 až 4 měsíce. Stipendium může být uděleno i na kratší dobu, lze o něj žádat opakovaně, maximální doba pobytu je však omezena na 10 měsíců.

Pedagogové mají povinnost odučit alespoň 6 hodin během 5 pracovních dnů.

Jaká je výše stipendia?

Stipendium vyplácí cílová země, konkrétní sumu najdete na www.ceepus.info po kliknutí na vlajku dané země.

Jaké jsou deadliny přihlášek?

DL pro výjezd v rámci sítě:

 • do 15. června založení přihlášky na www.ceepus.info pro následující podzimní semestr
 • do 30. října založení přihlášky na www.ceepus.info pro následující jarní semestr

DL pro výjezd jako CEEPUS freemover:

 • do 30. listopadu (stipendia jsou freemoverům udělována jen na jarní semestr)

Jak vypadá přihláška?

Studenti vyjíždějící v rámci sítě vyplňují přihlášku v rozhraní www.ceepus.info, žádné další přílohy nejsou vyžadovány.

Studenti vyjíždějící jako CEEPUS freemover vyplňují přihlášku v rozhraní www.ceepus.info. Dále odevzdávají:

- Letter of Recommendation (2x) - dva doporučující dopisy (nejčastěji se studenti obrací na své oborové koordinátory nebo např. vedoucí záv. práce)

- Letter of Acceptance - LoA vám vydá hostující univerzita na vyžádání, může mít podobu pre-akcceptance letter, vydaný jen pro účely zažádání o stipendium

- (Equal status) - v případě, že žadatel je uprchlík, který má právo v zemi pobytu pobývat

Více informací

Timeline postupu schvalování žádosti o mobilitu

 • 1. Podání přihlášky (po konzultaci s kontaktní osobou)

 • 2. Schválení přihlášky vysílající VŠ

 • 3. Formální kontrola a schválení přihlášky národní kanceláří CEEPUS

 • 4. Potvrzení termínu pobytu hostitelskou VŠ

 • 5. Hostitelská národní kancelář CEEPUS přidělí stipendium a vystaví Letter of Award

 • 6. Žadatel potvrdí přijetí stipendia

 • 7. Studijní pobyt v zahraničí

 • 8. Po návratu žadatel vyplní a nahraje podepsaný Letter of Confirmation a Mobility Report

CEEPUS sítě na katedrách FF MU a jejich koordinátoři

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás na Zahraničním oddělení FF MU e-mailem na int@phil.muni.cz nebo nás můžete navštívit v úředních hodinách každý den kromě čtvrtka v rozmezí 9:00–12:00 hod. v kanceláři C.118 v budově C v 1. patře vlevo (na chodbě studijního).

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.