Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce je výrazně podporována v rámci 11 modernizovaných programů doktorského studia: Anglická jazykověda (v české i anglické verzi), Literatury v angličtině (v české i anglické verzi), Česká literatura, Český jazyk, Germánské jazyky, Germánské literatury, Obecná jazykověda, Románské jazyky, Románské literatury, Latinská medievistika, Teorie vyprávění. Součástí studijního kurikula uvedených inovovaných programů jsou stáže na smluvních zahraničních univerzitách (viz oddíl Pro studenty). Zahraniční pobyt rozšiřuje jazykové kompetence studenta a zároveň zvyšuje jeho šanci na úspěch u zaměstnavatelů v mezinárodním prostředí.

Ti nejlepší studenti z 11 modernizovaných filologických programů budou mít stáže hrazeny přímo z projektových zdrojů za výhodných podmínek. K realizaci stáží ostatních studentů lze využít meziuniverzitních smluv a mobilit programu Erasmus, které zprostředkovává Centrum zahraniční spolupráce MU a Zahraniční oddělení FF MU.

Mezinárodní spolupráce vznikla v rámci projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002693 Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia”.

Projekt

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002693 “Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia” (Interkulturní dimenze) je zaměřen na inovaci a modernizaci 11 programů doktorského studia: Anglická jazykověda (English Linguistic), Literatury v angličtině (Literatures in English), Česká literatura, Český jazyk, Germánské jazyky, Germánské literatury, Obecná jazykověda, Románské jazyky, Románské literatury, Latinská medievistika a Teorie vyprávění

Projekt je realizován v období 1. 9. 2017 – 31. 3. 2022.

Bez popisku

Modernizační kroky mají 3 osy:

 • mezioborovost ve transversálně sdílených předmětech
 • mezioborovost a modernizace v rámci mezioborových specializací - Aplikovaná jazykovědná studia pro lingvistické program, Literární a interkulturní komunikace pro literárně zaměřené program a Zemské jazyky pro Latinskou medievistiku, Český jazyk, Českou literaturu, Germánské jazyky
 • posílení internacionálního a interkulturního rozměru ve spolupráci se zahraničními univerzitami integrací zahraničních kurzů a stáží do kurikula

 

Inovované programy v rámci projektu

Program

Možné specializace

Anglická jazykověda

 • Experimentální a aplikovaná lingvistika
 • Překladatelství

Český jazyk

 • Experimentální a aplikovaná lingvistika
 • Zemské jazyky

Germánské jazyky

 • Experimentální a aplikovaná lingvistika
 • Zemské jazyky

Obecná jazykověda

 • Experimentální a aplikovaná jazykověda

Románské jazyky

 • Experimentální a aplikovaná lingvistika

Latinská medievistika

 • Zemské jazyky

Literatury v angličtině

 • Intermediální a mezikulturní komunikace

Česká literatura

 • Intermediální a mezikulturní komunikace
 • Zemské jazyky

Germánské literatury

 • Intermediální a mezikulturní komunikace

Románské literatury

 • Intermediální a mezikulturní komunikace

Teorie vyprávění

 • Bez specializace
Pro studenty

Podmínky zahraničních stáží

Stáží se může zúčastnit 5 nejlepších studentů jednoho z 11 doktorských programů, které byly inovovány v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002693 Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia”.

Student vysílaný na stáž musí splnit kritéria výběru a projít výběrovým procesem (bližší informace jsou uvedeny v brožuře Partnerské univerzity v datech).

Délka stáže je semestrální, dle časového harmonogramu univerzity, maximálně však 6 měsíců.

Výuka v inovovaných programech bude probíhat od září 2019, studenti mohou vyjíždět na stáž v rámci 2. a 3. semestru studia.

Finanční podmínky

Se studentem bude uzavřena smlouva nepojmenovaná dle podle § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně Účastnická smlouva. Smlouvu připravuje projektový manažer, který poskytuje další informace k realizaci a vyúčtování zahraniční stáže.

Projekt počítá s krytím všech nezbytných nákladů na zahraniční stáž.

V rámci projektu jsou hrazeny:

 • náklady na dopravu na základě skutečného vyúčtování,
 • měsíční pobytový příspěvek na krytí nákladů na ubytování, školné a stravné.

Výše měsíčního pobytového příspěvku bude diferenciována dle země výjezdu a bude vypočtena jako 1,5 násobek sazby diferenciace grantu platné pro studijní pobyty Erasmus+ Evropa.

Doklady požadované k finančnímu vypořádání:

 • zpráva o absolvované stáži, kterou předloží doktorand;
 • hodnocení zahraničního partnera (studijní výsledky, případně hodnocení akademických pracovníků);
 • potvrzení administrativy zahraniční univerzity o absolvované stáži (studiu);
 • zpráva školitele doktorské práce.

Kontaktní osobou pro finanční vypořádání stáže je projektový manažer, se kterým budou domluveny další podrobnosti (projektové kontakty viz záložka Projekt).

Partnerské univerzity v datech

Podrobné informace o možnostech stáží a partnerských univerzitách naleznete v samostatné brožuře.

Stáhnout

Pro partnery

V rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002693 Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia” byla navázaná spolupráce s 11 zahraničními univerzitami.

Za podpory zahraničních odborníků z partnerských univerzit bylo inovováno 11 doktorských programů. Výuka v inovovaných programech bude probíhat od září 2019.

Přehled inovovaných programů

Program

Možné specializace

Pracoviště

Garant

Anglická jazykověda

English Linguistics

 • Experimentální a aplikovaná lingvistika
 • Překladatelství

Katedra anglistiky a amerikanistiky

doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.

Český jazyk

 • Experimentální a aplikovaná lingvistika
 • Zemské jazyky

Ústav českého jazyka

doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Germánské jazyky

 • Experimentální a aplikovaná lingvistika
 • Zemské jazyky

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Obecná jazykověda

 • Experimentální a aplikovaná jazykověda

Ústav jazykovědy a baltistiky

doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Románské jazyky

 • Experimentální a aplikovaná lingvistika

Ústav románských jazyků a literatur

doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Latinská medievistika

 • Zemské jazyky

Ústav klasických studií

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

Literatury v angličtině

Literatures in English

 • Intermediální a mezikulturní komunikace

Katedra anglistiky a amerikanistiky

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.


Česká literatura

 • Intermediální a mezikulturní komunikace
 • Zemské jazyky

Ústav české literatury a knihovnictví

prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.

Germánské literatury

 • Intermediální a mezikulturní komunikace

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Románské literatury

 • Intermediální a mezikulturní komunikace

Ústav románských jazyků a literatur

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Teorie vyprávění

 • Bez specializace

Ústav jazykovědy a baltistiky

doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

 

Seznam partnerských univerzit

Země pobytu

Univerzita

Německo

 • Universität Regensburg
 • Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 • Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
 • Georg-August-Universität Göttingen

Francie

 • Université Paris-Est Créteil

Španělsko

 • Universidad de Sevilla
 • Universidad de Granada

Portugalsko

 • Universidad de Lisboa

Slovinsko

 • University of Nova Gorica

Slovensko

 • Prešovská univerzita v Prešově
 • Univerzita Komenského v Bratislavě

Švédsko

 • Linnaeus University, Växjö

Kontakt

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

e‑mail:

Ing. Dagmar Navrátilová

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.