Časopis CONVIVIUM byl zařazen do databáze Scopus

23. 1. 2018 Jana Horáková

Redakce časopisu Convivium, který vydává Seminář dějin umění FF MU, byla informována, že členové hodnoticí komise nakladatelství Elsevier doporučili titul k zařazení do prestižní databáze Scopus. K tomuto úspěchu srdečně blahopřejeme!
Časopisy vydávané FF MU tak pokračují ve zvyšování své odborné prestiže i v roce 2018. Z celkového počtu 23 periodik je v databázi Scopus indexováno již 8 titulů, v databázi WoS ESCI jsou indexovány dva časopisy, v ERIH Plus 19 titulů a na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice je celkem 21 časopisů.

Přehled časopisů FF MU

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.