Časopis Pro-Fil byl zařazen do databáze Scopus

6. 3. 2018 Jana Horáková

Hodnoticí komise nakladatelství Elsevier doporučila začlenit časopis Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy vydávaný Katedrou filozofie FF MU do prestižní databáze Scopus.
K tomuto úspěchu srdečně blahopřejeme! Zároveň se připojujeme k poděkování všem zúčastněným osobám, které publikoval v Editorialu posledního čísla výkonný redaktor dr. Radim Bělohrad:
„V této souvislosti bych rád poděkoval bývalému šéfredaktorovi Radimu Brázdovi, protože to byl on, kdo časopis dlouhé roky vedl a udržoval kvalitu a kontinuitu, kterou renomované databáze vyžadují. Poděkování patří také výkonnému redaktorovi Ivo Pezlarovi, který zná všechny triky, díky nimž má Pro-Fil profesionální design. V neposlední řadě bych ale také rád poděkoval všem autorům, kteří do časopisu dosud posílali své práce, neboť bez nich by časopis vůbec nemohl vycházet.“  (Pro-Fil, Vol 18, No 2/2017)
V současnosti je v databázi Scopus indexováno již devět fakultních časopisů.

Přehled časopisů FF MU a databází, v nichž figurují

Více článků

Přehled všech článků