Setkali jsme se s vyučujícími, abychom zjistili, jak inovovat učebny

15. 3. 2023

Bez popisku
Bez popisku

Aktivity probíhají v rámci projektu NPO MUNI 3.2.1 SC A2 – Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning za finanční podpory Evropské unie a MŠMT ČR a realizuje je Centrum informačních technologií FF MU. Registrační číslo projektu NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

9. 2. 2023 se uskutečnilo setkání, na kterém jsme s vyučujícími diskutovali o podobách učeben v budově B2 na Filozofické fakultě MU. Z obhlídky učeben a společného zhodnocení vyplynulo, že vyučující shledávají problém především v nevyhovujícím vybavení učeben. Většina z nich je koncipována jako učebna pro přednášení, avšak vyučující by často uvítali větší interaktivitu a jinou dynamiku práce. Současné uspořádání učeben jim v tom ale brání.

„Místo toho, abych já si přizpůsobil učebnu, musím se přizpůsobit já jí." – vyučující FF MU

Nejzásadnější podněty pro zlepšení byly:

  • Nábytek nepočítá s úpravou prostor dle potřeb výuky - např. stěhování lavic a židlí
  • Nábytek znesnadňuje skupinovou práci.
  • Zásadní je jednoduchost a intuitivnost ovládání techniky.
  • Umístění tabulí a promítacího plátna není vždy pohodlné pro užívání.
  • Ozvučení a kamera počítají se statickým řečníkem. Pro zajištění diskuze mezi studujícími naráží vyučující na technické mantinely mikrofonu. Předávání mikrofonu není přívětivé.
  • Učebny nepodporují hybridní výuku.

Jaké jsou závěry tohoto setkání?

  • Bylo by žádoucí nahradit stávající spojené lavice mobilními stoly, které půjdou snadno přemístit pro potřeby různých typů výuky.
  • Pořizování záznamů a vedení hybridní výuky by mělo být snazší, kvalitnější a umožňovat učiteli volný pohyb po prostoru učebny. Změna v mikrofonech by umožnila plynulejší zapojení studujících do diskuze a dalších aktivit.
  • Je nutné hledat jiné řešení pro umístění tabulí a promítacího plátna.

Zjištění z tohoto setkání použijeme jako podklad při plánování a inovaci učeben. V současné době již pracujeme jak na úpravách nábytku, tak na inovaci techniky v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů.

Pokud vás v souvislosti s revitalizací učeben napadá nějaký podnět, můžete se obrátit na sedlakova@phil.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info