Výměna zkušeností: AI ve výuce

24. 8. 2023

Bez popisku
Bez popisku

Aktivity probíhají v rámci projektu NPO MUNI 3.2.1 SC A2 – Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning za finanční podpory Evropské unie a MŠMT ČR a realizuje je Centrum informačních technologií FF MU. Registrační číslo projektu NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

Datum: 12. 9. 2023

Čas: 13:30 – 15:00

Místo: učebna D21, Filozofická fakulta MU

Setkání je určeno všem zájemcům o problematiku umělé inteligence.

Na setkání se dozvíte, jak vaše kolegyně a kolegové používají AI při různých pracovních úkolech, jakým způsobem vytvářejí cvičení pro studující. Můžete se přijít jen inspirovat, diskutovat nebo sdílet svoji zkušenost s využitím AI. Cílem je sdílet konkrétní a praktické příklady, jak je možné umělou inteligenci využívat.

Program:

Tereza Talavašková

Představí možnosti chatu GPT při vytváření plánu hodiny. Prezentace bude zaměřena na zapojení technologií do výuky.

Ondřej Hudec

Chat GPT využívám při výuce angličtiny na střední škole. Nejvíce pomáhá při fázi plánování s vymýšlením aktivit, cvičení, otázek a dalších materiálů do hodin pro různé úrovně. Jeho využití v hodinách samotných je zatím výzvou. Obrovskou příležitost také vidím ve vysvětlování žákům, jak AI využít při učení se jazyka a vylepšování svých writing skills.

Hana Žižková

  • Některé zkušenosti jsem prezentovala na květnovém fakultním setkání. Dále vedu SOČ na lingvistickou analýzu ChatGPT. Na podzimní semestr chystám zařadit do studentských hodnocení vyjádření, zda pracovali s nástroji AI, dále chystám možnosti využití ChatGPT ve výuce češtiny na SŠ pro seminář v rámci Učitelství českého jazyka a literatury.
  • Podzimní semestr jako výzva: začlenění AI do výuky. Otázky k řešení: Jak moc studenti FF AI používají? Jak připravit budoucí učitele na to, že jejich žáci budou brát AI jako samozřejmost? Možnosti a meze začlenění AI do výuky.

Lucie Tomaňová

V jedné mojí lekci informačního vzdělávání o samoučení jazyků ukazuji studentům, jak z chatu GPT udělat studijního parťáka. Mimo to se AI věnuji v knihovnických oblastech jako jsou: citování, informační vzdělávání (převážně kritické myšlení, informační gramotnost, Kompetence pro 21. století apod), Open Science a problematika digitálního kurátorství AI nástrojů. Téma prezentace bude vybráno na základě zájmu účastníků.

Karolína Stehlíková

Využili jsme Chat GPT v redaktorské práci v rámci přípravy letošního zpravodaje Teatrocén, kde jsme se studenty v rámci předmětu Produkce festivalového zpravodaje referovali z divadelního festivalu Divadelní svět Brno. Byl to spíš pokus, ale jak jsem posléze zjistila nebyli jsme jediní. Kolegové v Olomouci na festivalu divadelní Flóra se pokusili (systematičtěji) o totéž.

Zdeněk Záhora

Čtení esejí a získání jistého citu na podivný sloh; adresování situace studujícím a konkrétní (anonymizované) ukázky dialogu s přistiženým/přistiženou. Aneb, přiznali se mi a kam je to dovedlo.

Prosím, pokud plánujete přijít na setkání, potvrďte nám svoji účast: https://forms.office.com/e/c9rH9VgJj7

Bez popisku

Pro případné dotazy kontaktujte Marii Sedlákovou.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info