Průvodce začátkem studia

Jak komunikovat s vyučujícími

Na univerzitě platí určitá komunikační pravidla, se kterými je dobré se seznámit a snažit se je dodržovat. Můžete tak projevit svou kultivovanost a úctu k vyučujícím i ostatním zaměstnancům.

Oslovujte správnými tituly

Ať už budete s někým mluvit osobně, nebo budete psát e-mail, základem je, abyste člověka správně oslovovali. Vstupujete na akademickou půdu, kde mají lidé různé akademické tituly a je zvykem je při oslovování zohledňovat:

  • bakalář – má titul Bc. před jménem, oslovujeme „vážená paní bakalářko, vážený pane bakaláři“, ale tímto titulem spíše neoslovujeme,
  • magistr – má titul Mgr. před jménem, oslovujeme „vážená paní magistro, vážený pane magistře“,
  • doktor – má titul PhDr. (nebo podobné) před jménem (tzv. malý doktorát) a/nebo titul Ph.D. za jménem (tzv. velký doktorát), oslovujeme „vážená paní doktorko, vážený pane doktore“,
  • docent – má titul doc. před jménem, oslovujeme „vážená paní docentko, vážený pane docente“,
  • profesor – má titul prof. před jménem, oslovujeme „vážená paní profesorko, vážený pane profesore“.

POZOR! Osoby oslovujeme vždy jen nejvyšší dosaženým titulem. Kdyby byl tedy někdo Mgr. Bc. Jan Novák, Ph.D., oslovíme ho pouze „pane doktore“.

POZOR ještě víc! Pokud jste zvyklí ze střední školy oslovovat „ paní profesorko, pane profesore“ všechny vyučující, na vysoké škole se to budete muset rychle odnaučit. Toto oslovení zde totiž náleží skutečně pouze tomu, kdo má titul profesor, a oslovovat tak někoho s nižším titulem je nepřípustné!

Kromě akademických titulů zastávají některé osoby na fakultě a univerzitě určité významné pozice a v konkrétních situacích může být vhodnější dát přednost před oslovením titulem spíše oslovení podle této akademické funkce:

  • proděkan – oslovujeme „vážená paní proděkanko, vážený pane proděkane“, při akademických obřadech navíc dodáváme „spectabilis“ (latinsky pozoruhodný), zastupuje-li nepřítomného děkana, nebo „honorabilis“ (latinsky ctihodný), je-li přítomen ve funkci promotora,
  • děkan – oslovujeme „vážená paní děkanko, vážený pane děkane“, při akademických obřadech navíc dodáváme „spectabilis“.

Pište z univerzitního e-mailu

Pokud potřebujete napsat e-mail vyučujícímu, nebo dokonce na studijní oddělení, vždy používejte svou e-mailovou schránku v ISu (nebo univerzitní Outlook či Gmail), případně si nastavte možnost odesílat ze své soukromé schránky e-maily s univerzitní adresou. Je to proto, že takto vás vyučující a zejména studijní referentky dokážou bezpečně identifikovat a vědí, s kým mají tu čest (Janů Nováků jim může psát spousta).

Jak sledovat univerzitní poštu jinde?

  • Přepnutí pošty do Outlooku provedete v systému Inet.
  • Aktivovat si univerzitní účet Google Workspace a odebírat poštu v rozhraní Gmailu můžete v ISu.
  • Také nastavení přeposílání na soukromou adresu nastavíte přímo v ISu. Nezapomeňte si ovšem v soukromém e-mailu nastavit možnost odesílat poštu z adresy UČO@mail.muni.cz, abyste vyučujícím nebo na studijní nepsali ze soukromé adresy. Způsob, jak to provést, se bude lišit podle toho, jaké používáte poštovní rozhraní.

Kompletní informace o univerzitní elektronické poště naleznete v Katalogu IT služeb.

Pište na úrovni

Kromě správného oslovení je také vhodné, abyste zejména při e-mailové komunikaci dodrželi některé obecné zásady písemného projevu. Úvodem zařaďte oslovení podle návodu výše (není vhodné psát „Dobrý den“ a už vůbec ne „Zdravím“, nebo dokonce „Ahoj“). Závěrem připojte některou z formulací typu „S pozdravem“ a svůj podpis. ​Samozřejmostí je text bez pravopisných chyb.

Užitečné odkazy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.