Průvodce začátkem studia

Na koho se obrátit

Než se zeptáte

Ještě než se na někoho obrátíte s dotazem, zkuste se podívat, zda vlastně odpověď nedokážete zjistit docela snadno sami na některém z následujících webů: 

Oborově specifické informace zkuste hledat na webu vaší katedry.

Ptejte se na správném místě

Pokud jste odpověď na své otázky nikde na webu nenašli, bude nejjednodušší se zeptat. Důležité však je ptát se na správném místě, kde vám budou schopní poradit. Existuje v zásadě několik možností:

Studijní oddělení

Na studijní oddělení směřujte dotazy povětšinou administrativního charakteru, které se týkají vašeho studia a studijní agendy obecně.

Příklady dotazů:

 • Potřebuji papírové potvrzení o studiu, elektronické mi nechtějí někde uznat.
 • Potřebuji do ISu zavést omluvenku na delší časové období.
 • Chci požádat o výjimku z pravidel daných studijním řádem.
 • Chci požádat o fakultní stipendium.
 • Chci se ujistit, že správně chápu studijní řád.
 • Potřebuji dodatečně (od)registrovat předmět.
 • Potřebuji přerušit studium.

Jak to na studijním oddělení funguje, zjistíte zde.

Konzultant*ka programu

S dotazy, které se týkají pouze vašeho studijního programu, je mnohdy lepší se nejprve obrátit na konzultanta programu. Kdo to je, zjistíte na tzv. kartě programu na webu v sekci Pro uchazeče. Rozkliknete si konkrétní studijní program a vždy dole v zápatí stránky naleznete jméno konzultanta a kontakt na něj.

Na některých katedrách může být dobrou styčnou osobou také sekretářka nebo nějaký jiný vyučující, než je zrovna konzultant programu. To už časem zjistíte sami nebo se zeptejte starších spolužáků.

Příklady dotazů:

 • Ve kterém semestru si mám registrovat který povinný předmět?
 • Jak si nejlépe uzpůsobit studijní plán, když se mi některé předměty kryjí s druhým oborem?
 • Které volitelné předměty jsou pro mě vhodné?

Vyučující

S některými dotazy je dokonce nejlepší obracet se přímo na vyučující konkrétních předmětů, pokud se týkají konkrétně jich.

Příklady dotazů:

 • Mám problém se seminárními skupinami předmětu.
 • Předmět se mi kryje s jiným povinným, mohu chodit třeba jen jednou za 14 dní? Kdy se bude předmět učit příště?
 • Jaké jsou podmínky ukončení předmětu?

(Starší) spolužáci

Cenným zdrojem informací pro vás mohou být také vaši (starší) spolužáci. Ptát se jich můžete buď přímo, nebo prostřednictvím sociálních sítí – určitě se vyplatí sledovat skupinu Prváci FF MU 2024 nebo celofakultní FB skupinu a nejspíše budou existovat i nějaké katederní nebo oborové. Doporučujeme sledovat zejména studentské spolky a také byste měli vědět, že některý z vašich starších spolužáků je určitě členem tzv. programové rady, která dohlíží na chod každého studijního programu. Zejména pokud byste měli nějaké připomínky a náměty, je vhodné je adresovat přímo jemu. Své zástupce máte rovněž v akademickém senátu.

Buďte však opatrní! Některé věci se mohly od doby, kdy studovali na vašem místě vaši kolegové, již docela značně změnit, a v ledasčem se také mohou mýlit. Zkrátka mějte vždy na paměti, že informace od spolužáka není oficiální a nespoléhejte na ni. Řiďte se vlastním úsudkem a oficiálními dokumenty.

Celouniverzitní služby a pracoviště

Dalším místem, kde můžete konzultovat své problémy, jsou některá celouniverzitní pracoviště. Patří sem Poradenské centrum, Kariérní centrum, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás, k dispozici jsou také psychologické konzultace a další. Kompletní přehled najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.