Průvodce začátkem studia

Jak to funguje na studijním oddělení

Kanceláře studijního oddělení naleznete v přízemí budovy C vlevo. Sedí zde studijní referentky a studijní referenti, z nichž každý má každý přidělenou určitou agendu. V prvních třech dveřích naleznete referentky pro bakalářské a magisterské studium. Je jich celkem pět a studenti jsou k nim přiřazeni podle abecedy. Zvláštní referenti jsou pro doktorské studium, pro stipendia a poplatky, pro celoživotní vzdělávání a pro studium kombinované.

Studijní můžete kontaktovat buď e-mailem, nebo na něj zajdete osobně.

Komunikace e-mailem

Psát můžete na e-mail studijni@phil.muni.cz. Není nutné kontaktovat konkrétně vaši studijní referentku. Když napíšete na společný e-mail, možná váš dotaz někdo jiný vyřeší dokonce rychleji.

POZOR! Na studijní vždy pište pouze z oficiální e-mailové adresy v ISu, nikdy ze soukromých adres. To proto, aby studijní referentky bezpečně věděly, s kým komunikují. Přece jen jde o oficiální korespondenci. (Tomu by měl mimochodem odpovídat i styl vašeho e-mailu.)

Osobní návštěva

Před první návštěvou studijního je vhodné zopakovat si abecedu a uvědomit si, kde se v ní nachází vaše příjmení. Podle toho zjistíte, ke které studijní referentce patříte – na ni se budete přednostně obracet (rozpis dle abecedy naleznete zde).

Předtím, než se vypravíte na studijní oddělení, si rezervujte osobní konzultaci prostřednictvím rezervačního systému. Zde si vyberete interval v délce 30 minut, během kterého pak libovolně přijdete. Stejný interval si může rezervovat až 10 studentů. Zároveň ve formuláři zvolíte, co potřebujete s referentkou řešit. Tento systém je určen pro rezervaci návštěv za účelem běžné agendy (potvrzení o studiu, karty, přelepky atp.). Pokud budete mít nějaký jiný problém, kontaktujte referentku e-mailem (viz výše).

Občas se může stát, že se před vstupem na studijní utvoří trochu delší fronta. Toho se nelekejte. Nejlepší je se ostatních zeptat, na kterou studijní referentku čekají, a zařadit se za posledního člověka, který čeká k té vaší.

Vzhledem k tomu, že v jedné kanceláři sedí dvě referentky, hodně ostatním pomůžete, když vyjdete ven a řeknete, od které referentky jdete, a tudíž kde je aktuálně volno, aby mohl vstoupit další, který na ni čeká.

Kudy na studijní

Načítám mapu…

Užitečné odkazy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.