Průvodce začátkem studia

Sestavuji si rozvrh

1. Přihlaste se do Informačního systému MU

Pokud jste se ještě neseznámili s ISem, podívejte se nejprve sem. Pro přihlášení použijte své UČO a primární heslo.

2. Vyberte si předměty

Na rozdíl od střední školy u nás nedostanete rozvrh, podle kterého budete chodit na přednášky a semináře, ale sestavíte si ho sami. A sice prostřednictvím tzv. registrace předmětů, které si sami zvolíte. Platí to i v případě, že studujete kombinované, tedy tzv. dálkové studium, kde se povinné předměty sice vyučují blokově zpravidla jednou za 14 dní v pátek, povinně volitelné předměty však mohou být vyučovány i jiné dny v týdnu.

V rámci svého studijního programu budete mít předměty, které musíte absolvovat povinně. Můžete mít také tzv. povinně volitelné předměty, tedy sadu několika předmětů, ze kterých musíte splnit pouze některé, většinou podle počtu kreditů. Část kreditů pak může být ponechána na předměty volitelné, můžete je tedy získat za naprosto libovolný předmět, klidně i z jiné fakulty.

Vše potřebné zjistíte v tzv. registrační šabloně svého programu. Najdete ji na druhé záložce po kliknutí na „Přidat předměty“ v sekci Registrace/zápis předmětů. Následně zvolíte „Registrační šablony: imatrikulace od podzimu 2019 a dále (Nové programy)“ a proklikáte se až ke svému studijnímu programu a konkrétnímu studijnímu plánu. Zde naleznete soupis všech povinných i povinně volitelných předmětů (všímejte si u předmětů nenápadné zkratky P, nebo PV) a také doporučený studijní plán, tedy návod, ve kterém semestru co registrovat. Ovšem pozor, jde skutečně pouze o doporučený plán a mnohé předměty lze absolvovat kdykoliv.

Pro prvotní seznámí a získání obecného můžete přehledu využít také katalog programů (ten však nemusí vždy zohledňovat aktuální stav a nedávné změny v nabídce předmětů).

Věnujte také pozornost tzv. sylabům jednotlivých předmětů: když si předmět v ISu rozkliknete (z šablony, z rozvrhu nebo přes katalog předmětů), dočtete se o jeho náplni, rozvrhu, o podmínkách k zápisu a především o podmínkách jeho řádného ukončení.

TIP: Vyzkoušejte aplikaci Plánovač studia, kde si přímo v ISu můžete naplánovat registraci předmětů rovnou pro celé studium. Budete tak mít přehledně pod kontrolou nejen potřebné počty kreditů, ale i plnění studijního plánu dle kontrolních šablon.

Co když se mi předměty v rozvrhu překrývají?

Pokud máte sdružené studium, může se stát, že jste si podle šablony vybrali k registraci povinné předměty pro první semestr z obou programů a v rozvrhu se vám překrývají. Je to bohužel daň za to, že u nás na fakultě můžete sdružovat libovolné programy navzájem. V takové situaci se budete muset rozhodnout, zaregistrovat si pouze jeden z předmětů a ten druhý si nechat na příští rok.

Rozhodujte se podle toho, jestli budou na některý z těchto předmětů navazovat v dalším semestru jiné předměty, které mají tento mezi tzv. prerekvizitami.

Pokud byste přece jen potřebovali oba předměty studovat ve stejném semestru, můžete se s vyučujícími zkusit domluvit, zda byste nemohli oba předměty navštěvovat střídavě. Záleží samozřejmě jejich na náplni a formě. U některých, např. u přednášek, to může být možné. Ve výjimečných případech u programů, kde je studentů málo, je teoreticky možné rozvrh ještě upravit.

Proč vidím předmět v rozvrhu několikrát týdně?

Některé předměty mohou mít tzv. seminární skupiny, ze kterých si vyberte pouze jednu, která se vám bude nejvíce hodit. Nemusíte se tedy děsit, že byste předmět museli navštěvovat třeba desetkrát týdně. Prozatím si seminární skupinu vytipujte, zápis do nich proběhne samostatně později (viz harmonogram). A může to být docela boj – zvláště u hojně navštěvovaných předmětů nastane totiž v přesně stanovený den v 17:00 klikací bitva a ty nejlepší seminární skupiny získají jen ti nejrychlejší!

Kolik předmětů si zapsat?

Doporučujeme to pro začátek nepřehánět. Abyste za tři roky získali požadovaný počet kreditů 180, prostou matematikou to vychází na 30 kreditů na semestr. Abyste mohl postoupit do dalšího semestru, musíte získat kreditů alespoň 20.

Pro první semestr je tedy rozumné držet se několik kreditů nad touto spodní hranicí, abyste měli rezervu, kdyby se vám nějaký předmět nepodařilo řádně ukončit, a abyste zároveň nebyli zbytečně přetížení a měli prostor se pořádně rozkoukat.

Ale je možné, že zrovna na vašem oboru budou doporučené předměty pro první semestr za více než 20 kreditů. Toho se nemusíte obávat. Určitě si však nezapisujte pro začátek více než 30 kreditů.

Pamatujte také na to, že i když budete mít v počtu kreditů rezervu, s předměty hodnocenými vysokým počtem kreditů to nemusí ve výsledku stačit: např. 3 předměty po 7 kreditech sice dohromady dávají 21 kreditů, ale stačí jeden nezvládnout a do dalšího semestru už nepostoupíte.

Co jsou to předměty společného základu? Mám je také registrovat?

Část kreditů je v rámci každého programu vyhrazena pro tzv. společný předmětový základ, který musí absolvovat všichni studující. Patří sem tři tzv. CORE předměty, které si vyberete z široké nabídky a které slouží pro rozšíření obzorů za hranice vámi studovaného programu, a dále cizí jazyk a tělocvik.

V prvním semestru doporučujeme prozatím společné předměty nezapisovat. Budete mít ještě dost času je všechny splnit. Ale samozřejmě je to na vašem uvážení. V případě zájmu naleznete více informací na následujících odkazech:

Základní pojmy

 • kredity – body, které získáváte za plnění jednotlivých předmětů podle jejich náročnosti, za celé studium jich musíte získat 180, pro postup do dalšího semestru minimálně 20
 • povinné předměty – musíte absolvovat všechny
 • povinně volitelné předměty – musíte absolvovat určitý počet předmětů (resp. získat určitý počet kreditů za ně) z omezené nabídky
 • volitelné předměty – musíte absolvovat určitý počet jakýchkoliv předmětů dle vlastní volby
 • registrační šablona – stránka v ISu s přehledem všech povinných a povinně volitelných předmětů vašeho programu včetně doporučené doby, kdy byste si je měli registrovat
 • kontrolní šablona – aplikace v ISu, která slouží k jednoduché kontrole toho, zda jste splnili všechny náležiosti studijního programu a můžete přistoupit ke státnicím
 • sylabus – stránka v ISu (v katalogu předmětů) s detailními informacemi o daném předmětu (vyučující, rozvrh, počet kreditů, podmínky pro zápis a ukončení atd.)
 • seminární skupiny – předmět se vyučuje několikrát týdně v menších skupinách studentů, seminární skupinu si zvolíte jen jednu, a to až bude spuštěn zápis do seminárních skupin (viz harmonogram období)

Užitečné odkazy

3. Registrujte si předměty a vyčkejte na zápis

Registrace je první krok, ve kterém prozatím projevujete pouze zájem, že chcete daný předmět navštěvovat. Registrovat předměty si můžete v období tzv. registrační vlny, do které spadáte. Jako prváci budete prozatím až v té třetí vlně, která začíná čtyři pracovní dny po zahájení registrace. Je to proto, aby měli studenti, kterým už zbývá méně času do konce studia, větší šanci vejít se do předmětů, které potřebují. V době zápisu do studia už vaše registrační vlna poběží, i přesto je však možné, že vám předměty ihned registrovat nepůjde. V takovém případě to zkuste následující pracovní den, až přes noc proběhne přepočítání údajů v systému.

Až nastane zápis předmětů, automaticky se vám zapíšou ty registrované předměty, u kterých budete splňovat podmínky pro zápis – tedy budete studenty programu, pro který je předmět určen, budete mít splněné jiné předměty, které se před zápisem tohoto předmětu vyžadují (tzv. prerekvizity) a především se vejdete do kapacity předmětu. Všechny tyto podmínky naleznete v sylabu. Zároveň je stále možné registrovat si další předměty.

Souběžně se zápisem předmětů zpravidla probíhá také zápis do seminárních skupin. Buďte připraveni a zaklikněte si tu svoji přesně v 17:00, ať vás nikdo nepředběhne.

Měli byste také vědět, že první dva týdny semestru je vždy tzv. období změn v zápisu, kdy si můžete zapsané předměty ještě libovolně odregistrovat, nebo naopak si registrovat nějaké jiné. Nemusíte se tedy obávat, že si teď zapíšete něco, co pak nezvládnete ukončit. Ještě budete mít čas to zvážit.

Co mám dělat, když jsem registrovaný přes limit?

Pokud se vám předmět nezapíše, protože jste registrovaní nad jeho povolenou kapacitu, nemusí být ještě všem dnům konec. Někteří studenti v pořadí před vámi si mohou nakonec předmět ještě odregistrovat (k tomu slouží tzv. období změn v zápisu) a místo se pro vás uvolní.

Co mám dělat, když nesplňuji jinou podmínku?

Pokud nebudete splňovat jiné podmínky, můžete se ještě pokusit požádat vyučujícího o výjimku. Minimálně ze začátku bychom vám to však moc nedoporučovali. Podmínky pro zápis jsou stanovené z nějakého důvodu, a pokud je nesplňujete, nejspíš by pro vás předmět nemusel být vhodný.

Pozor! Pokud nesplňujete podmínky zápisu, nepište na studijní oddělení. Výjimky udělují v ISu sami vyučující.

Co mám dělat, když jsem se nedostal/a do potřebné seminární skupiny?

Pokud jste nebyli při zápisu seminárních skupin dostatečně rychlí a už na vás zbylo místo jen tam, kde se vám to z nějakých důvodů nehodí, je to nepříjemné. Můžete zkusit počkat, jestli se někdo nakonec z vaší vytoužené skupiny ještě neodhlásí.

Případně, pokud byste měli opravdu vážné důvodu k tomu, proč potřebujete zrovna tu konkrétní seminární skupinu a jindy nemůžete (potíže s ranním vstáváním určitě nestačí) a proč nemůžete předmět navštěvovat v jiném semestru, můžete zkusit kontaktovat vyučujícího s prosbou, zda by nebyl ochoten navýšit pro vás kapacitu skupiny nebo vás do skupiny ručně zapsat.

Pozor! Určitě nepište ohledně seminárních skupin na studijní oddělení. Seminární skupiny a jejich členy si v ISu spravují sami vyučující.

Základní pojmy

 • registrace předmětů – první krok, vyjádření zájmu o předmět
 • registrační vlna – pokročilí studenti (vypočítává se podle celkového počtu získaných kreditů) si registrují předměty přednostně
 • zápis předmětů – druhý krok, probíhá automaticky, zapíšou se jen ty předměty, u nichž splňujete podmínky k zápisu a nejste v pořadí mimo kapacitu, probíhá později (viz harmonogram období); i nadále lze registrovat další předměty
 • období změn v zápisu – první dva týdny semestru, kdy si ještě můžete rozvrh měnit

Užitečné odkazy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.