Průvodce začátkem studia

Jak probíhá zahájení studia

Určitě vás potěší, že ještě před začátkem podzimního semestru pro vás chystáme orientační týden. Na informačních setkáních jednotlivých kateder a ústavů se v jeho průběhu dozvíte vše potřebné o tom, co a jak na vašem oboru funguje. Kromě toho se můžete přijít seznámit s ústřední knihovnou nebo s fakultními spolky – zkrátka se dostatečně zorientovat. Konkrétní program akcí v rámci orientačního týdne najdete na webu.

Kromě toho je důležité vědět, že první dva týdny každého semestru jsou vždy tzv. obdobím změn v zápisu, kdy si můžete dodatečně registrovat další předměty, a naopak rušit registraci některých, které jste si už zapsali – například když zjistíte, že pro vás předmět není vhodný nebo že je příliš náročný a vy byste toho teď už měli moc.

POZOR! Jakmile skončí období změn v zápisu, budete muset všechny zapsané předměty ve zkouškovém období řádně ukončit. Poprvé na to budete mít tři pokusy. Pokud to třikrát nezvládnete nebo se zkušebního termínu vůbec nezúčastníte, předmět se vám jakožto neúspěšně ukončený automaticky zapíše v dalším semestru, kdy se bude vyučovat. Pokud ho opět nesplníte (a tentokrát již budete mít pouze dva pokusy!), bude to pro vás znamenat konec studia! Toto se týká všech předmětů, i těch volitelných. U nich však máte možnost požádat včas o zrušení povinnosti opakovat předmět. Nelze to ovšem provádět neomezeně – takto si můžete zrušit opakování předmětů maximálně za 18 kreditů.

Slavnostním zahájením studia je pak akademický obřad imatrikulace, při němž jsou studenti 1. ročníku prezenčního studia, poprvé zapsaní na Masarykově univerzitě, formálně přijímáni za členy akademické obce univerzity a jsou jim předávány imatrikulační listy. Narozdíl od promocí, které vás čekají na konci studia, imatrikulace nejsou veřejné, a neúčastní se jich tedy žádní hosté. Na naší fakultě letos proběhnou 9. října, účast na nich je dobrovolná a je třeba se na ně přihlásit. Potřebné pokyny včas obdržíte přímo do e-mailu.

Základní pojmy

  • orientační týden – týden před zahájením výuky určený pro různá informační setkání a seznamovací akce
  • období změn v zápisu – první dva týdny semestru, kdy si ještě můžete rozvrh měnit
  • opakovaný předmět – předmět, který jste úspěšně neukončili, se vám automaticky zapíše v dalším semestru, kdy se bude vyučovat; nesplnění opakovaného předmětu znamená ukončení studia!
  • imatrikulace – akademický obřad slavnostně uvádějící nové studující do akademické obce

Užitečné odkazy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.