Pedagogika

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově, jednooborově se specializací Digitální technologie ve vzdělávání nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Chcete porozumět tomu, jak se lidé učí? Zajímalo by vás, jak se mění učení ve věku digitálních technologií? Chtěli byste se orientovat v alternativních přístupech ke vzdělávání? Zajímá vás, jak fungují školy a proč jsou mezi nimi tak veliké rozdíly? Bavilo by vás přemýšlet o tom, jak podpořit rozvoj předškolního dítěte či dospělého člověka?

Pak je studium pedagogiky pro vás to pravé. Díky studiu budete rozumět nejen tomu, co se děje v současnosti ve vzdělávání, ale zároveň budete umět získat vlastním výzkumem nová data. Naučíte se vidět učení v širokých souvislostech, což vám otevře dveře nejen k dalšímu studiu pedagogických věd, ale i k uplatnění ve vzdělávací politice, ve firemním vzdělávání, ve školství i ve výchově ve volném čase.

Stanete se studentem prestižního pracoviště s mezinárodní reputací. Budete mít možnost nahlédnout do výzkumných týmů, slyšet nejnovější vědecké poznatky a diskutovat se špičkovými odborníky. Zároveň všichni učitelé Ústavu pedagogických věd usilují o to, aby vytvořili vstřícnou atmosféru, která Vás bude motivovat k osobnostnímu i profesnímu růstu.

Studium má podobu nejen klasických vysokoškolských přednášek, ale obsahuje i množství seminářů (Alternativní pohledy na školu, Dramatická výchova apod.), na nichž budete diskutovat, pracovat na individuálních a skupinových projektech a aktivně rozvíjet své odborné dovednosti. Aby vaše studium bylo co nejpříjemnější, připravujeme pro vás i aktivity, v nichž se můžete lépe poznat se svými spolužáky i učiteli. Během studia můžete absolvovat studijní stáže v zahraničí. Jako student programu budete mít možnost vyjet za studiem na naše partnerské univerzity v zahraničí, třeba do Skandinávie, Itálie či Španělska.

Jako úspěšní absolventi budete schopni odborně a koncepčně pracovat v oblasti vzdělávání. Budete umět samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit různorodé vzdělávací aktivity nebo projekty zaměřené na osoby všech věkových kategorií.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Láká Vás práce s lidmi, ale necítíte se na profesi učitele?
  • Zajímají vás moderní výukové postupy?
  • Usilujete o to stát se expertem na vzdělávání ve firemním sektoru?
  • Chtěli byste hlouběji porozumět tomu, proč ve výchově a vzdělávání něco funguje a něco ne?
  • Toužíte vnést do vzdělávání promyšlenou inovaci?
  • Chcete získat vzdělání v oblasti pedagogických věd?

  Pokud převažují kladné odpovědi, pak neváhejte a podejte si přihlášku do programu Pedagogika.

„Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

„Pedagogiku na FF MU jsem si vybral, protože jsem chtěl porozumět principům vzdělávání asoučasným problémům pedagogiky. Zároveň studuji obor, který mě skvěle připravuje na práci s lidmi. Všichni vyučující jsou velmi ochotní a patří mezi špičky svého oboru. Díky tomu se mi studuje opravdu příjemně. Studium oboru mi dalo rozhled, znalosti a umožnilo mi cestu k plnění mých přání a cílů. Tento obor není jen o učitelství, ba naopak – jeho prostřednictvím se můžete přiblížit lektorství, personalistice, či čemukoli v oblasti lidských zdrojů.“

Vlastimil Kříž Vlastimil Kříž
student pedagogiky

Praxe

Máme partnery pro praktické části výuky mezi tradičními i alternativními školami (a jejich asociacemi). Dlouhodobě například rozvíjíme spolupráci se základní školou s prvky daltonské výuky, která je členkou světové asociace daltonských škol.

Chcete vědět víc?

http://pedagogika.phil.muni.cz/

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/digitalni-technologie-ve-vzdelavani

Uplatnění absolventů

Uplatnění najdete jako koordinátor vzdělávacích aktivit, pracovník v oblasti vzdělávací politiky, výzkumník, asistent pedagoga i lektor. Absolventi nacházejí uplatnění na úřadech (odbory školství na městské i krajské úrovni) a v institucích všech úrovní zabývajících se výchovou a vzděláváním. Pracovat můžete také v neziskových organizacích nebo v institucích zaměřených na formální i neformální vzdělávání. Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence využijete v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení.

Podmínky přijetí

Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024

V dodatečném přijímacím řízení je možné se přihlásit pouze do specializace Digitální technologie ve vzdělávání programu Pedagogika.

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 17. 7. 2024 do 17. 8. 2024.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

TSP se koná 23. 8. 2024. Aktuální informace najdete zde

Oborová zkouška

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 50

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Aktuální informace najdete zde

Oborová zkouška

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 50


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Pedagogika jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Pedagogika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.