Pedagogika

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Představení studijního programu

Chcete se dozvědět, jaké jsou zákonitosti učení? Zajímá vás, jak funguje škola a školské systémy? Pak je studium pedagogiky pro vás to pravé. Dozvíte se, jaké je chování žáků ve třídě, jak můžeme popsat jejich vrstevnické vztahy a jak se mění vzdělávání ve věku digitálních technologií.

Studium programu pedagogiky na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity je jedinečné v několika aspektech. Můžete si vybrat z pestré nabídky předmětů, jako je obecná nebo sociální pedagogika, digitální technologie ve vzdělávání nebo zážitková pedagogika. Ať už vás z oblasti pedagogiky zajímá cokoliv, díky bohaté nabídce předmětů se můžete zaměřit právě na to, co vás baví nejvíc.

Během studia můžete absolvovat studijní a výzkumné stáže v zahraničí. Jako student programu budete mít možnost vyjet za studiem nebo výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí.

Svůj studijní plán si vytvoříte sami. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak můžete vybrat kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů zcela libovolně. Budete sledovat a zkoumat nové trendy v oblasti vzdělávání. Vyučovat vás budou i odborníci ze zahraničí, kteří s vámi budou sdílet své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy.

Jako úspěšný absolvent budete schopen odborně a koncepčně pracovat v oblasti vzdělávání. Budete umět samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit mnohostranné vzdělávací aktivity nebo projekty zaměřené na žáky všech věkových kategorií. Budete ovládat adekvátní didaktické a výzkumné přístupy ke vzdělávání, jako jsou e – learning nebo například pedagogika osobnostního a sociálního rozvoje

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Jste absolvent střední nebo vyšší odborné školy?
  • Jste profesionál a absolvent vysoké školy, ale chcete si doplnit vzdělání a zvýšit kvalifikaci?
  • Chcete získat vzdělání v oblasti pedagogických věd?
  • Zajímá vás teorie učení a chování žáků?
  • Zajímají vás moderní postupy při učení?

 Pokud převažují kladné odpovědi, pak neváhejte a podejte si přihlášku do programu Pedagogika.

„Pedagogiku na FF MU jsem si vybral, protože jsem chtěl porozumět principům vzdělávání asoučasným problémům pedagogiky. Zároveň studuji obor, který mě skvěle připravuje na práci s lidmi. Všichni vyučující jsou velmi ochotní a patří mezi špičky svého oboru. Díky tomu se mi studuje opravdu příjemně. Studium oboru mi dalo rozhled, znalosti a umožnilo mi cestu k plnění mých přání a cílů. Tento obor není jen o učitelství, ba naopak – jeho prostřednictvím se můžete přiblížit lektorství, personalistice, či čemukoli v oblasti lidských zdrojů.“

Vlastimil Kříž Vlastimil Kříž
student pedagogiky

Praxe

Máme partnery pro praktické části výuky mezi tradičními i alternativními školami (a jejich asociacemi). Dlouhodobě například rozvíjíme spolupráci se základní školou s prvky daltonské výuky, která je členkou světové asociace daltonských škol.

Uplatnění absolventů

Uplatnění najdete jako lektor, koordinátor vzdělání i výzkumník. Absolventi nacházejí uplatnění na úřadech (odbory školství na městské i krajské úrovni) a v institucích všech úrovní zabývajících se výchovou a vzděláváním. Pracovat můžete také v neziskových organizacích  nebo v institucích zaměřených na formální i neformální vzdělávání. Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence využijete v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, více zde

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Sdružené studium

Jako absolvent bakalářského studijního programu Pedagogika můžete pokračovat  v dalším studiu, a to v kterémkoliv ze čtyř magisterských studijních programů – Pedagogika, Andragogika, Sociální pedagogika a poradenství nebo Učitelství pedagogiky pro střední školy.

Chcete vědět víc?

http://pedagogika.phil.muni.cz/

Jak na to?

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.