Uznávání zahraničního vzdělávání pro programy vyučované v češtině

Pokud se hlásíte ke studiu na vybrané univerzitě v rámci České republiky a vaše předchozí vzdělání bylo získáno v jiné zemi, je nutné, aby takové vzdělání bylo formálně uznáno odpovědnými orgány. Uznání zahraničního vzdělání, které by vás následně opravňovalo ke studiu na naší fakultě, musí být provedeno tzv. ověřením nebo nostrifikací.

Ověření předchozího vzdělání

Na základě Směrnice MU č. 2/2019 fakulta ověřuje, zda předložené zahraniční dokumenty o vzdělání opravňují uchazeče k zápisu do studijního programu, do kterého byl přijat. Proto je ověření platné pouze pro konkrétní program, do kterého jste byli přijati v rámci daného běhu přijímacího řízení.

Jaké dokumenty potřebujete k ověření?

Bakalářské studium:

  • Sken středoškolského diplomu (formální náležitosti popsány zde)
  • Sken potvrzení o akreditaci dané střední školy

Navazující magisterské studium:

  • Sken bakalářského diplomu (formální náležitosti popsány zde)
  • Sken dodatku k diplomu (výpisu absolvovaných předmětů)

Doktorské studium:

  • Sken magisterského diplomu (formální náležitosti popsány zde)
  • Sken dodatku k diplomu (výpisu absolvovaných předmětů)

Důležité upozornění:

Všechny předložené dokumenty musí být úředně přeloženy do českého či anglického jazyka (včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů atd.). 

V den vašeho zápisu je nutné mít doloženy všechny originály úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů. Bez předložených originálů úředně ověřených kopií nebudete moci být do studia zapsáni.

Kam mám doklady zaslat?

Naskenovanou kopii potřebných dokumentů zašlete co nejdříve po oznámení o přijetí ke studiu na adresu overovani@phil.muni.cz     

Originály úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů zasílejte na adresu:

Filozofická fakulta MU
Studijní oddělení
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika

Do kdy mám dokumenty k posouzení zaslat?

Originály úředně ověřených dokumentů doložte nejpozději týden před datem zápisu. Bez předložených originálů úředně ověřených kopií nebudete moci být do studia zapsáni.

Termíny pro zaslání dokumentů k posouzení –⁠ země EU, USA, Kanada:

  • do 15. 1.  - pro zápis do jarního semestru (týká se pouze navazujícího magisterského studia a doktorského studia)
  • do 15. 8.  - pro zápis do podzimního semestru

Termíny pro zaslání dokumentů k posouzení –⁠ ostatní země

  • do 30. 11. - pro zápis do jarního semestru
  • do 30. 6.  – pro zápis do podzimního semestru

Jak mohu za ověření zaplatit?

Platba za uznání zahraničního vzdělávání dle Opatření FF MU č.3/2019 – zpoplatněno částkou 600 Kč.

Tento poplatek se netýká přijímacího řízení do navazujícího magisterského a doktorského studia pro akademický rok 2020/2021.

Poplatek za ověření zaplaťte prostřednictvím Obchodního centra MUNI.

Na koho se mohu obrátit v případě nejasností?

V případě nejasností nebo doplňujících dotazů nás kontaktujte na emailu: overovani@phil.muni.cz

Nostrifikace

Nostrifikace (uznání zahraničního vzdělání) platí neomezeně na jakékoliv vysoké škole v rámci České republiky. V důsledku toho uchazeč získá úřední osvědčení, které mu umožní zapsat se na jakoukoli českou univerzitu nebo které je možno použít pro účely zaměstnání.

Uchazeč, hlásící se do bakalářského studijního programu, si může o uznání zahraničního vzdělání požádat na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zde nebo můžete kontaktovat přímo Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje:

Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA odbor školství – oddělení vzdělávání – nostrifikace, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno pracoviště Cejl 73.  Telefon: 541 653 527; e-mail: kostrhunova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz; web: www.kr-jihomoravsky.cz

Pokud se hlásíte do navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu, můžete požádat o uznání zahraničního vzdělání na Rektorátu Masarykovy univerzity, více informací naleznete zde.

Úředně ověřenou kopii nostrifikace je nutné doložit nejpozději v den zápisu do studia.

Studijní oddělení

e‑mail: