Studijní oddělení

Aktuálně dochází ke krátkodobým personálním změnám na SO. Patříte-li mezi studenty, kteří nemají přidělenou studijní referentku, obraťte se přímo ze svého školního e-mailu na studijni@phil.muni.cz. Emailový kontakt se studenty je pro nás v současné době primární.

Osobní návštěva SO není v současnosti možná. Rezervační systém nelze využívat pro sjednání osobní schůzky.

Pokud si potřebujete vyzvednout kartu ISIC, čipovou kartu, revalidační známku, předem připravená nestandardizovaná potvrzení o studiu pro úřady nebo diplom, můžete využít naše výdejní okénko, které je zřízeno vedle hlavního vchodu do areálu fakulty a je přístupné přímo z ulice Arna Nováka. Chcete-li služeb výdejního okénka využít, je nutné se předem objednat e-mailem z Informačního systému MU na adresu své studijní referentky (viz níže). V e-mailu uveďte, co potřebujete vyřídit, aby bylo možné vše připravit předem. 

Otevírací doba výdejního okénka bude průběžně upřesňována, nyní je možné se objednat na pátek 5. 3. 2021 a pátek 12. 3. 2021 od 9:00 hod. do 11:00 hod. 

Další provoz výdejního okénka bude vycházet z aktuální situace (nařízení vlády, opatření FF a MU). 

Studijní referenti

Bakalářské a magisterské prezenční studium

Studenti jsou k jednotlivým referentkám rozděleni abecedně podle příjmení

Ing. Magdaléna Dvořáčková
telefon: 549 49 3032
e‑mail:

Příjmení začínající na A–G

Mgr. Šárka Panochová
telefon: 549 49 5906
e‑mail:

Příjmení začínající na H–Koš

Mgr. Pavlína Švástová
telefon: 549 49 5021
e‑mail:

Příjmení začínající na Kot–N

Příjmení začínající na O–S

Žádosti vyřizujte e-mailem na adrese: studijni@phil.muni.cz

Mgr. Zdeňka Dolníková
telefon: 549 49 3824
e‑mail:

Příjmení začínající na Š–Ž

Proděkan pro prezenční studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576
e‑mail:

Bakalářské a magisterské kombinované studium

Studenti jsou k jednotlivým referentkám rozděleni abecedně podle příjmení

Proděkan pro studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576
e‑mail:

Doktorské studium a rigorózní řízení

Studenti jsou k jednotlivým referentům rozděleni podle studijních programů

Administrace studijních programů:

 • Česká literatura
 • Český jazyk
 • Estetika/Estetika a kulturní studia
 • Filologicko-areálová studia
 • Hudební věda
 • Klinická psychologie
 • Literární komparatistika
 • Obecná jazykověda
 • Obecná psychologie
 • Paleoslovenistika a slovanské jazyky
 • Polská literatura
 • Ruská literatura
 • Ruský jazyk
 • Sociální psychologie
 • Srovnávací indoevropská jazykověda
 • Teorie a dějiny divadla, filmu a AVK
 • Teorie a dějiny slovanských literatur
 • Teorie a dějiny umění

Administrace studijních programů:

 • Andragogika
 • Anglický jazyk/Anglická jazykověda
 • Archeologie
 • Dějiny starověku
 • Etnologie
 • Filozofie
 • Historie – české dějiny
 • Historie – obecné dějiny
 • Klasická filologie
 • Latinská medievistika
 • Literatury v angličtině
 • Německá literatura/Germánské literatury
 • Německý jazyk/Germánské jazyky
 • Novořecký jazyk a literatura/Řecká studia
 • Pedagogika
 • Pomocné vědy historické
 • Religionistika
 • Románské jazyky
 • Románské literatury
 • Teorie a dějiny vědy
 • Teorie vyprávění

Proděkan pro doktorské studium

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

proděkan pro vědu a doktorské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1553
e‑mail:

Celoživotní vzdělávání a tvorba fakultního rozvrhu

Poplatky a stipendia

Proděkan pro studium

Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro bakalářské a magisterské studium Filozofické fakulty

telefon: 549 49 1576
e‑mail:

Přijímací řízení

 • administrace přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.

telefon: 549 49 3172
e‑mail:
 • administrace přijímacího řízení do navazujících magisterských a doktorských studijních programů

Ing. Pavlína Zahradníčková

telefon: 549 49 8539
e‑mail:
 • ověřování zahraničního vzdělání, spolupráce při administraci přijímacího řízení do studia

Proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů Filozofické fakulty
vedoucí katedry – Katedra informačních studií a knihovnictví

telefon: 549 49 1552
e‑mail:

O pracovišti

Agenda oddělení

Do náplně práce Studijního oddělení patří administrace:

 • přijímacího řízení
 • bakalářského a magisterského studia
 • doktorského studia
 • rigorózního řízení
 • celoživotního vzdělávání
 • stipendií
 • poplatků za studium
 • fakultního rozvrhu
 • harmonogramu akademického roku

Ověření předchozího zahraničního vzdělávání

Postup při ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu dle ustanovení § 48 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách v rámci přijímacího řízení u uchazečů o studium na Masarykově univerzitě, kteří absolvovali předchozí zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, se řídí Směrnicí MU č. 2/2019. Podrobné informace naleznete zde

Správce stránky

Ing. Vlasta Taranzová
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.